Schildje! Handel jij….?

Nicky en Marjet Pasmans /  Kivits

Nicky en Marjet Pasmans / Kivits

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Amare Spel & Zo(rg) B.v.

Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem, waar jaarlijks minimaal 118.000 kinderen aan worden blootgesteld. 45% van alle professionals ervaart handelingsverlegenheid in het signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling. De wettelijk verplichte Meldcode is een instrument echter staat de handelingsverlegenheid vaak nog steeds in de weg. Schildje maakt het beladen onderwerp op een (preventieve) en laagdrempelige manier bespreekbaar en inzichtelijk. Hiervoor is een nieuw themapakket ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 3 – 6 jaar, welke aansluit op het kerndoel sociaal – emotionele ontwikkeling. Eind 2017 start een praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit van deze methode binnen het onderwijs en de kinderopvang. Kom jij uit jouw schild? Meld je dan snel aan!

Website Facebook pagina Twitter

Mijn vraag

Wij zijn op zoek naar enthousiaste scholen en kinderopvangorganisaties welke mee willen werken aan dit praktijkgerichte onderzoek. Kom jij uit jouw schild?
Daarnaast zijn wij op zoek naar subsidiemogelijkheden / investeerders om de volgende stap in onze ontwikkeling te kunnen maken!

Ik kan helpen!

Het doorbreken van handelingsverlegenheid bij het signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling. Kindermishandeling als een preventief en laagdrempelig bespreekbaar onderwerp!

Probleem constatering: In 2010 zijn in Nederland ruim 118.000 kinderen blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Het aantal mishandelde kinderen neemt in Nederland niet af en wij zijn ons qua cijfers mogelijk enkel en alleen bewust van het ‘topje van de ijsberg’. Uit onderzoek blijkt dat 45% van de professionals handelingsverlegenheid ervaren bij het signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling. In verschillende artikelen komt naar voren dat de Meldcode een hulpmiddel is, maar dat de handelingsverlegenheid van de hulpverleners nog steeds in de weg kan zitten.
Onze visie is dat kindermishandeling een (preventief) bespreekbaar onderwerp moet zijn en dat hiervoor net zoals bij anti-pest programma’s standaard aandacht voor moet komen bij alle kinderen. Een kind komt immers pas tot ontwikkeling wanneer hij/zij zich veilig voelt! Het kind dient zich overal veilig te wanen…. Dus ook thuis!

Mijn betrokkenheid: Schildje is geboren vanuit een opdracht binnen de minor Jeugdzorg (Fontys Hogeschool Pedagogiek te Tilburg). Marjet Kivits (Eigenaar Amare Zorgcoaching) geloofde in het idee en heeft zij met Nicky Pasmans het eerste product op de markt gebracht. Eind 2015 zijn zij aangesloten bij het Innovatienetwerk Jeugd omdat zij tot de ontdekking kwamen dat het tot dusver ontwikkelde product niet de bijdrage kon leveren waarop zij gehoopt hadden. Onze betrokkenheid…??? Deze behoeft geen verdere uitleg na het zien van de schrikbarende cijfers.

Mijn idee: Kindermishandeling moet een preventief bespreekbaar onderwerp worden voor alle kinderen! Enerzijds om de handelingsverlegenheid van professionals te doorbreken, anderzijds om kinderen in alle leeftijd op een laagdrempelige manier educatie te bieden. Dit willen wij bereiken middels het ontwikkelen van thema pakketten waarin Schildje op een heel laagdrempelige wijze de hoofdrol speelt, welke aansluit op kerndoelen binnen het onderwijs en de VVE zodat het bespreekbaar maken van het onderwerp geen extra tijdsbelasting oplevert voor de professional.

Betrokken personen: In de verschillende fases van ons ontwikkeltraject zijn de volgende personen betrokken geweest:

PROJECTGROEP EN FEEDBACKGEVERS: Karin Martens (BAZ), Nicole Audenaerde (Philadelphia), Froukelien van der Weg (k2), Naima Dhawtal (Jongerentaskforce Kindermishandeling), Anouk Knoester (Mikz Kinderopvang), Carolien Schiks (SBKinderopvang), Jaco van Halum (ervaringsdeskundige), Ingrid van Hoof (Veilig Thuis), Stichting leerplanontwikkeling, Jan van Wonderen (FAQTA), Marietje Kessels Project, GGD Midden – Brabant.

BEGELEIDINGSTEAM: Hans Brokx (onderwijsexpert), Paul Vermeulen (Q – onderwijs), Sussiel Brands (Gemeente Tilburg), Abco Toutenhoofd (marketing Philadelphia zorg), Marijke Lammers.

Karin Markus en Karin Martens zijn de ambassadeurs van Schildje!

De uitdaging: Naar verwachting start eind 2017 een praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit van het nieuw ontwikkelde themapakket voor kinderen in de leeftijd van 3 – 6 jaar. De referentiegroep bestaat uit minimaal 100 kinderen, 50 professionals binnen de kinderopvang en het onderwijs en 50 ouders. Het onderzoek zal uitgevoerd worden op tenminste 10 locaties. Dit onderzoek zal o.a. betrekking hebben op de effectiviteit, de aansluiting op de wensen en behoeften vanuit de praktijk en van kinderen, de toepassing en op het effect omtrent het verminderen van handelingsverlegenheid. De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor ons relevant om tot eventuele productie van het themapakket over te gaan en vormt een basis om een mogelijk aanbod te ontwikkelen voor kinderen in de overige leeftijdscategorieën.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden