Verspijkeringen

LindaGeppaart

Linda Geppaart

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Pandor Jeugdzorg

Samen bouwen we een thuis.

Probleem constatering: Jongeren die zonder nuttige dagbesteding en zonder startkwalificatie thuis zitten. Een onwenselijke situatie die helaas met grote regelmaat voorkomt in de Gemeente Tilburg. Deze jongeren hebben, in tegenstelling wat 'de buitenwereld' vaak ziet, wel degelijk dromen, wensen en bovenal talenten die zij in kunnen zetten om bij te dragen aan onze participatiemaatschappij.

Mijn betrokkenheid: Wij willen deze jongeren helpen de hobbels te nemen die nodig zijn om vooruit te komen in het leven. Door samen te werken willen wij hen hun talenten laten (her)ontdekken en meer zelfstandigheid creëren.

Mijn idee: Samen bouwen we aan een thuis. De unieke combinatie van hulpverlening en professionals vanuit de bouwwereld maakt dat jongeren zelf kunnen bouwen aan hun huis en zo een thuis kunnen creëren waar zij begeleid kunnen wonen.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden