Goejenhandel

Norbert Heijl

Norbert Heijl

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Verkenningsfase

Veel jongeren in kwetsbare posities beschikken over bijzonder creatief talent, maar krijgen niet de kans om dat talent te ontwikkelen tot op professioneel niveau. Goejenhandel is een laagdrempelig trainingsprogramma en een webshop, waar dit creatieve talent een plek krijgt om te groeien. Het trainingsprogramma wordt gegeven door professionals uit de creatieve industrie en is gericht op de individuele creatieve talentontwikkeling, eigen creaties en persoonlijke groei. De webshop biedt een verkoopkanaal voor de creaties en een podium voor de jongeren om hun portfolio en hun persoonlijke verhaal te kunnen delen.

Veel jongeren in kwetsbare posities beschikken over bijzonder creatief talent, maar krijgen niet de kans om dat talent te ontwikkelen tot op professioneel niveau. Goejenhandel is een laagdrempelig trainingsprogramma en een webshop, waar dit creatieve talent een plek krijgt om te groeien.

Probleem constatering: We zien in de praktijk dat er veel jongeren zijn die graag iets met hun creatieve talent doen, maar niet de kans hebben om hun talent te ontwikkelen via een opleiding. Er is te weinig aanbod dat aansluit bij hun behoeftes en mogelijkheden. Vaak kiezen zij noodgedwongen voor tijdrovende baantjes om het hoofd boven water te houden. Hierdoor gaan talenten verloren en de kans op werkgeluk verdwijnt.

Mijn idee: We willen de jongeren uitdagen om hun mooiste creaties te maken en ze daarbij ondersteunen met training en een verkoopkanaal. We willen hen kennis bijbrengen op het gebied van professionele creativiteit en de kans maximaliseren op een succesvolle carrière in de creatieve industrie.

We richten ons op jongeren in kwetsbare posities met creatief talent. Deze jongeren hebben niet vanzelfsprekend de kans om een creatieve opleiding te volgen zoals bijvoorbeeld StLucas of een Kunstacademie.

Het belangrijkste effect op de lange termijn is het vergroten van de zelfredzaamheid. Niet alleen een stap naar een creatieve carrière is daar belangrijk voor. Het volgen van je hart en je talenten is de beste manier om duurzaam zelfredzaam te worden.

Voor de middellange termijn zijn de effecten:
- Talentontwikkeling
- Persoonlijke groei
- Kennisvergroting
- Netwerkvergroting

We gaan:
- een T-shirt design wedstrijd organiseren voor jongeren. De beste drie designs worden in productie genomen.
- Enkele trainingen, gegeven door professionals, verzorgen.
- In gesprek met deelnemende jongeren om feedback op de wedstrijd en de trainingen te krijgen en de wensen in kaart te brengen voor het toekomstige programma en de webshop.
- Een plan maken voor de ontwikkeling van het programma en de webshop.

Betrokken personen: ism het Activeringshuis en Buro Werktuig

De uitdaging: Met Goejenhandel willen we jongeren die creatief talent hebben, maar geen of nauwelijks kansen hebben om dit talent verder te ontwikkelen, de mogelijkheid bieden om hun talent en creatieve skills op een hoger niveau te tillen en de kans te geven op een carrière in de creatieve sector.

alle initiatieven

Partners

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden