Goejenhandel

Norbert Heijl

Norbert Heijl

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond

Veel jongeren in kwetsbare posities beschikken over bijzonder creatief talent, maar krijgen niet de kans om dat talent te ontwikkelen tot op professioneel niveau. Goejenhandel is een laagdrempelig trainingsprogramma en een webshop, waar dit creatieve talent een plek krijgt om te groeien. Het trainingsprogramma wordt gegeven door professionals uit de creatieve industrie en is gericht op de individuele creatieve talentontwikkeling, eigen creaties en persoonlijke groei. De webshop biedt een verkoopkanaal voor de creaties en een podium voor de jongeren om hun portfolio en hun persoonlijke verhaal te kunnen delen.

Website Facebook pagina

Mijn vraag

Goejenhandel doorliep in 2021 het verkenningstraject en wil nu verder met het ontwikkeltraject om Goejenhandel verder vorm te geven.

Ik kan helpen!

Goejenhandel is hét bureau waar je toffe creatieve opdrachten door jongeren laat maken, dé winkel waar je verrassende duurzame designs van ze vindt en dé plek waar je als klant bijdraagt aan talentontwikkeling, persoonlijke groei en carrièrekansen van jonge makers met creatief talent, maar die dat niet vanzelfsprekend kunnen inzetten.

Probleem constatering: Het draait om het bestrijden van kansenongelijkheid. Veel jongeren lopen vast en missen hun kansen op succes en redzaamheid. De afgelopen jaren hebben we veel jongeren gezien, die creatief talent bezitten, maar daar eigenlijk niet mee kunnen. Het probleem is dat er geen aanbod is, dat echt aansluit bij hun talenten en behoeften: een plek en methode waarin hun talent kan groeien, waar zij echte creatieve werkervaring kunnen opdoen en waar zij kunnen bouwen aan hun eigen creatieve carrière.

Mijn idee: We willen de jongeren uitdagen om hun mooiste creaties te maken en ze daarbij ondersteunen met training en een verkoopkanaal. We willen hen kennis bijbrengen op het gebied van professionele creativiteit en de kans maximaliseren op een succesvolle carrière in de creatieve industrie.

We richten ons op jongeren in kwetsbare posities met creatief talent. Deze jongeren hebben niet vanzelfsprekend de kans om een creatieve opleiding te volgen zoals bijvoorbeeld StLucas of een Kunstacademie.

Het belangrijkste effect op de lange termijn is het vergroten van de zelfredzaamheid. Niet alleen een stap naar een creatieve carrière is daar belangrijk voor. Het volgen van je hart en je talenten is de beste manier om duurzaam zelfredzaam te worden.

Voor de middellange termijn zijn de effecten:
- Talentontwikkeling
- Persoonlijke groei
- Kennisvergroting
- Netwerkvergroting

We gaan:
- 2 creatieve challenges organiseren, waarin jongeren aan de slag gaan met ontwerpen van producten binnen het thema ‘Mijn Tilburg’ i.s.m. Het Activeringshuis, Stichting Avondje Uit en ForwART. De challenges duren beide 3 maanden.
- Diverse workshops organiseren die deze challenges ondersteunen
- 2 laagdrempelige creatieve inloopavonden organiseren, met een groepsactiviteit.
- Samen met jongeren een bus creatief inrichten en aankleden: de in Tilburg welbekende SRV-wagen ‘Tonneke’s Rijdende Winkel’. Vervolgens zal deze bus fungeren als mobiel atelier/shop, waarmee jongeren een lokale werkplek hebben en zij hun producten op evenementen kunnen verkopen. De aanschaf van deze bus financieren we vanuit andere gelden.
- De website aanvullen met informatie voor onze stakeholders en uitbreiding in de vorm van storytelling: de verhalen van de opdrachten en de jongeren zorgen voor meer podium voor de jonge makers en het duidelijker uitdragen van onze missie.

De uitdaging: Met Goejenhandel willen we jongeren die creatief talent hebben, maar geen of nauwelijks kansen hebben om dit talent verder te ontwikkelen, de mogelijkheid bieden om hun talent en creatieve skills op een hoger niveau te tillen en de kans te geven op een carrière in de creatieve sector.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden