BeChallenged013+

MariaMelis

Maria Melis

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: R-Newt/ContourdeTwern

Samenvatting
BEchallened013 is een DUURZAME traject op maat voor risicojongeren zonder startkwalificatie. Met als doel: jezelf terug te vinden, te komen tot opdrachten/plek in bedrijven om deel uit te maken van de arbeidsmarkt.
Wij gaan een Tool ontwikkelen waarin jongeren hun soft skills en talenten kunnen registreren zodat ze een database hebben aan opgedane skills in de praktijk. Doel= bedrijven geven jongeren een echte kans aan de hand van hun talenten en skills.

Website Facebook pagina Instagram pagina

Mijn vraag

Uitnodiging
Wij zoeken bedrijven die werkzoekende jeugd zonder startkwalificatie een ECHTE kans willen geven en feitelijk een plek/opdracht binnen hun bedrijf geven aan de hand van hun talenten en skills.

Ik kan helpen!

Risico Jongeren een ECHTE toekomst perspectief bieden = focussen op het zien en erkennen van wie ze WERKELIJK zijn, inspireren& coachen (peer2peer)zodat ze hun talent(en) en soft skills kunnen gaan ontdekken-wikkelen en deze kunnen inzetten binnen de arbeidsmarkt.

Probleem constatering: Constatering
Er zijn nog té veel jongeren die uitvallen binnen het systeem: school, arbeid of de kennismaatschappij.
Hoe komt dit?
Jongeren moeten steeds meer op een jongere leeftijd een opleidingsrichting kiezen terwijl veel jongeren zijn hier- kijkend naar de ontwikkelingspsychologie van het kind- nog niet eens aan toe! Ze maken dan een keuze omdat het moet en vaak dan ook de verkeerde. Dit geldt ook voor een baan. Ze kampen met andere behoeftes: coaching, lesmateriaal, omgeving, aanpak, benadering, digitalisering, talenten benadering waardoor andere interventies nodig zijn. Er wordt niet stil gestaan bij de vragen: Wie ben ik? Jongeren raken onthecht met zichzelf en lopen vast.
Tot slot kampen jongeren steeds meer met verschillende problematieken in één of op meerdere leefgebieden. Schulden, drugsgebruik, heftige thuissituatie, psychische problematiek, LVB, etc
Gevolg
- Geen afgeronde opleiding of startkwalificatie, talenten blijven onbenut, werk doen waar ze niet voldoende worden uitgedaagd en niet gelukkig van worden, afstand tot arbeidsmarkt/school , vicieuze cirkel= ongelukkige en gedemotiveerde jongeren.

Mijn betrokkenheid: Persoonlijke betrokkenheid
Kerngroep &Peercoaches
Evi,vrijwilliger: “Ik ben zelf ook gestopt met het volgen van onderwijs. Voor mij was er geen alternatief. Nu ben ik vrijwilliger bij Bechallenged013+ en kan ik beginnen om mijn zelfvertrouwen op te bouwen en mijn talent(en) te ontdekken- wikkelen in een veilige sfeer. Ik voel me gezien en geaccepteerd zoals ik ben! ”.

Jelle, vrijwilliger en sinds kort Stagiaire: “Tijdens mijn opleiding liep ik vast, Ik kon niet verder en er waren voor mij geen andere vindbare alternatieven. Door het vrijwilligerswerk bij BeChallenged013+ en het mogen coachen van jongeren ben ik weer gemotiveerd geraakt en gestart met een opleiding. Ik heb weer positief over mijn toekomst!”.

Femke, vrijwilliger: “Tijdens mijn opleiding verpleegkunde ben ik helaas uitgevallen in mijn laatste jaar. Het project BeChallenged013+ heeft mij de ruimte geboden om mijn talenten te ontdekken en te kijken waar nu daadwerkelijk mijn interesses en krachten liggen. Ik start binnenkort met een nieuwe opleiding en zie mijn toekomst weer positief in!”.
Maria, jongerenwerker: “Als je jongeren werkelijk ziet zoals ze zijn, ze accepteert zoals ze zijn en hun aandacht, liefde en waardering geeft- raken ze in een rap tempo geïnspireerd, bloeien op, raken ze intrinsiek gemotiveerd en pakken kansen met beide handen aan: zij het naar opleiding, baan, vrijwilligerswerk en/ of aan zichzelf werken. Ik ben dankbaar dat ik dit kan doen”

Mijn idee: Idee
Wij gaan een traject op maat aanbieden aan risicojongeren zonder startkwalificatie die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Iedere jongere in hun eigen tempo! Jongeren worden gekoppeld aan Peercoaches die samen met hun het hele traject doorlopen. De peercoaches volgen een eerst een cursus.
Het traject bestaat uit:
- Wie ben ik? Stil staan bij jouw ware zelf;
- Talentenspel: (her)ontdek je talent en volg je hart;
- Work your Skills en registratie van de skills in de praktijk= TOOL
- Matchen aan bedrijven aan de hand van zijn/haar interesse, talent en skills
Zodra jongeren aan de slag zijn en hun talent(en) wordt benut volgt de rest: het willen investeren in zichzelf (behalen van certificaten, startkwalificatie, etc).
-Nazorg: ben ik gelukkig?

Betrokken personen: Betrokken personen
-Bechallenged013+ team - PEERcoaches- bestaande uit vrijwilligers en stagiaires.
- Jongerenwerker R-newt
- R-newt locaties, expertise en netwerk
- Zorgpartners
- Begeleiding/ advies team: Broed, Werkloosheid vrije zone , Onderwijs
- Ondernemers/ bedrijven: Theaters Tilburg, Bank 15, Concertzaal013, Evenementenbranche, Venturespring, Wiendels opleiding & advies
- Praktijkcollege en de leerkrachten

De uitdaging: Het bedrijfsleven zo ver krijgen dat ze werkzoekende jeugd zonder startkwalificatie een ECHTE kans geven en feitelijk een plek binnen hun bedrijf geven aan de hand van hun talenten en skills.
Het arbeidsproces omdraaien: Wat zijn de talenten en skills van een jongere en daar bedrijven aan koppelen in plaats van Baanaanbod en welke jongere koppelen we daar aan.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden