Poppie

Marieke Koopmans

Marieke Koopmans

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Studio Milu

Hoe fijn zou het zijn als je je liefste herinneringen heel dichtbij je zou kunnen houden? ". Deze gedachte heeft de basis gevormd waar vanuit (de) Poppie (methodiek) is ontwikkeld. Poppie is speciaal ontwikkeld voor kinderen die een rouw- of verlieservaring hebben meegemaakt, en is het eindproduct van een zoektocht naar een vorm van ondersteuning die verder gaat dan de ondersteuning bij rouw en verlies in het moment zelf. Poppie is een herinneringsknuffel die een kind lekker tegen zich aan kan houden voor die stille, moeilijke momenten bijvoorbeeld als je gaat slapen of je verdrietig voelt. In tegenstelling tot veel andere methodieken en therapeutische interventies geeft (de) Poppie (methodiek) het kind eigenaarschap over zijn eigen proces. Het kind maakt in drie contactmomenten onder leiding van een zorgprofessional zelf zijn eigen “krachtsymbool” die hem/haar ook nadat de methodiek is afgerond blijvend helpt en ondersteund.

Website

Mijn vraag

Poppie zoekt naar plekken waar ze zou kunnen landen. We denken aan ziekenhuizen, instellingen en organisaties waarbij de zorg en het welzijn van het kind voorop staat. Ook richten we ons op individuele, professionele zorgaanbieders die interesse hebben om de Poppie-methode in te zetten binnen hun praktijk. In de praktijk blijkt het best ingewikkeld om binnen de bestaande structuren van voornamelijk instellingen/organisaties aan te haken. De vraag aan het innovatienetwerk is dan ook meedenken waar kansen/ingangen/mogelijkheden te vinden zijn voor het inzetten van Poppie in de praktijk.

Ik kan helpen!

Poppie helpt je door je troost en veiligheid te bieden, ze laat je lachen en verhalen vertellen. Ze verbindt en geeft je kracht en rust.

Probleem constatering: Het verlies van een lieve vriendin aan borstkanker en in dezelfde periode nog twee jonge moeders die hetzelfde lot trof op de basisschool van onze kinderen, was het begin van het ontwerp en de ontwikkeling van Poppie.

Door mijn wens om iets te kunnen betekenen voor de dochter van mijn vriendin, ben ik me gaan verdiepen in het aanbod van rouwverwerking voor kinderen. Wat mij opviel was dat er vooral actieve vormen van rouwverwerking worden aangeboden zoals schilderen, spelletjes etc. Er bleek weinig tot niets op de markt te zijn voor juist die stille, moeilijke momenten als een kind gaat slapen of zich verdrietig voelt, terwijl juist dan het verdriet en het gemis vaak het grootst is. Vanuit dit gegeven heb ik Poppie ontworpen. Een herinneringsknuffel, voor de stille momenten die je helpt om fijne, warme herinneringen aan dierbare mensen in je leven dichtbij te houden.

Mijn idee: “Hoe mooi zou het zijn als je je liefste herinneringen heel dichtbij zou kunnen houden?” Deze gedachte is de basis geweest voor het ontwikkelen van Poppie. Poppie is een herinneringsknuffel die een kind lekker tegen zich aan kan houden voor die stille, moeilijke momenten bijvoorbeeld als je gaat slapen of je verdrietig voelt. Poppie helpt je om fijne, warme herinneringen aan dierbare momenten en mensen in je leven dichtbij je te houden. Wat de Poppie-methodiek zo krachtig maakt is dat het kind eigenaarschap heeft over zijn eigen proces. Het kind maakt zelf zijn eigen “krachtsymbool” die hem/haar ook nadat de methodiek is afgerond blijvend helpt en ondersteund. Poppie werkt tevens verbindend, het netwerk rond het kind wordt betrokken bij het proces, het samen zoeken naar foto’s en filmpjes van de mooiste herinneringen van het kind levert fijne, speciale en verbindende momenten op en heeft een positief effect op de hechting met ouders of verzorgers. Het herbeleven en koesteren van fijne herinneringen heeft tevens een positieve invloed op het verwerken van een verlies of een verdrietige gebeurtenis, en helpt je kind om te gaan met deze veranderende omstandigheden. Poppie biedt troost en veiligheid bij verschillende vormen van rouw en gemis, bijvoorbeeld bij een scheiding, een (langdurige) ziekenhuisopname, het wegvallen van één van de ouders of andere dierbare personen in het leven van een kind. Of als een kind door omstandigheden niet meer thuis kan wonen. Poppie is onderdeel van een methode, het kind maakt onder begeleiding van een professional of een ouder/verzorger in drie stappen zelf zijn eigen Poppie.

Betrokken personen: Instellingen en organisaties waarbij de zorg en het welzijn van het kind voorop staat. Sterk Huis, GGZ, Veilig Thuis. En individuele professionele zorgaanbieders zoals psychologen, psychotherapeuten, rouwbegeleiders, coaches.

De uitdaging: - Netwerk: Poppie vind steeds meer haar weg naar zorgprofessionals die de Poppie-methodiek omarmen en haar inzetten in individuele trajecten om kinderen te ondersteunen bij hun verlieservaring. Ook wordt Poppie al succesvol ingezet in trajecten van de GGZ en Veilig Thuis. Poppie heeft inmiddels een fijn en deskundig team om zich heen verzameld, samen zoeken we naar plekken waar Poppie zou kunnen landen. We richten ons op ziekenhuizen, instellingen en organisaties waarbij de zorg en het welzijn van het kind voorop staat. Ook richten we ons op individuele, professionele zorgaanbieders die interesse hebben om de Poppie-methode in te zetten binnen hun praktijk. In de praktijk blijkt het best ingewikkeld om binnen de bestaande structuren van voornamelijk instellingen/organisaties aan te haken. De vraag aan het innovatienetwerk is dan ook meedenken waar kansen/ingangen/mogelijkheden te vinden zijn voor het inzetten van Poppie in de praktijk.

- Financiering: Poppie is tot nu toe helemaal uit eigen middelen ontwikkeld. Financiële ondersteuning om Poppie verder uit te ontwikkelen en professioneel echt op de kaart te kunnen zetten zou hierin heel welkom zijn. Te denken valt hierbij aan uitwerken en ontwikkelen van online Poppie-methodiek, marketing, ontwikkelen nieuwe website, aanvragen licentie, etc.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden