Buitenschool - onderzoeksproject

José Schoormans

José Schoormans

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond

Onze missie is om alle kinderen 1 dag per week buiten te laten leren in de natuur, met hun eigen juf of meester. Na een dag buitenleren zien we de effecten op de kinderen. De kinderen ontdekken, doen veerkracht op, zijn spontaan bezig met sociale vaardigheden. Ook zien we dat kinderen rennen, spelen, klauteren, vallen en opstaan. De rode wangen, de vermoeide benen en echte slapers op de weg terug vertellen ons dat het gezond is.
Maar hoe goed is het om 1 dag per week buiten te leren?
Dat zouden we heel graag willen weten.

Facebook pagina Twitter

Onderzoek naar de effecten van 1 dag per week buitenschool.

Probleem constatering: Het probleem dat we aanpakken is van ongezonde kinderen, die te weinig bewegen en te weinig buitenkomen.

De beoogde impact is dat buitenschoolsleren een fundamenteel onderdeel wordt van het leren binnen Primair Onderwijs.
Kinderen leren in de natuur, van de natuur en ontwikkelen hun eigen natuur. Net als in veel Scandinavische landen al volop gedaan wordt, gunnen wij dit onze kinderen ook. We zien dat het bijdraagt. We zien dat ze genieten, dat ze leren en gezonder zijn en dat allemaal door 1 dag per week buiten in de natuur te zijn.
Buitenleren is helend voor alle kinderen en dat willen we graag aantonen.

De uitdaging: Alle kinderen 1 dag per week buitenleren, dat is onze missie. Dat is ons grotere doel, met dit onderzoeksproject willen we een grote stap in die richting zetten. Binnen dit project is het einddoel dat we tijdens de komende maanden verkennen of we onderzoek coalitie kunnen vormen met verschillende partners als Tranzo (universiteit Tilburg), Fontys Pabo, diverse Basisscholen in Tilburg, GGD Zuid Nederland en wellicht IVN Zuid Nederland om samen vorm te geven aan het onderzoek of inderdaad 1 dag per week buitenleren significant bijdraagt aan (preventieve) gezondheid (en welzijn) van kinderen.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden