Samenwijs: Passende zorg voor 0-13 jarigen:

Lonneke Huls en Katja Timmermans

Lonneke Huls en Katja Timmermans

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Samenwijs de Vlinderakker

De zorgstructuur voor de kinderen van 0 tot 13 jaar kent met name bij de kinderopvang nog geen infrastructuur die het mogelijk maakt om de jongste kinderen een passende ontwikkeling aan te bieden.

Website

Mijn vraag

Wie helpt ons bij het maken van de Sociale zorgstructuurkaart?
Wie denkt met ons mee of een zorgregisseur de beste oplossing is om adequaat en tijdig maatwerk voor het kind te beiden?
Wie helpt ons om de medewerkers vertrouwen te laten krijgen in de zorgstructuur 0-13 jaar?

Ik kan helpen!

Passende zorg aan het kind bieden, vraagt om passende opvang en onderwijs.

Probleem constatering: De zorgstructuur binnen het onderwijs is behoorlijk goed ingericht om passend onderwijs te bieden. Binnen de kinderopvang zijn er hiaten, waardoor de communicatie en slagvaardigheid om een kind gericht te ondersteunen onvoldoende mogelijk is.

Mijn betrokkenheid: Binnen de kinderopvang wordt er vroeg gesignaleerd en worden ouders hier op tijd bij betrokken. Helaas blijkt dat ouders en opvang vaak onvoldoende gehoord worden, met als gevolg dat ouders en opvang na veel "shoppen" soms pas anderhalf jaar een kind passend kan begeleiden.

Mijn idee: Goede inrichting zorgstructuur 0-13 jarigen, bijvoorbeeld het aanstellen van een zorgregisseur.
Goede sociale zorgkaart, waarbij de zorginstanties weten dat ook de kinderopvang veel te bieden heeft in het passend begeleiden van kinderen. Binnen Samenwijs is de kinderopvang zich bewust van haar maatschappelijke functie in de zorgstructuur en handelt hier ook naar maar wil het bewustzijn bij de zorginstanties verhogen van de rol die opvang te bieden heeft.

Betrokken personen: Alle medewerkers van Samenwijscentrum De Vlinderakker.
Deelnemers in het ondersteuningsteam: intern begeleider-consulent Plein 013- pedagogisch manager-GGD/consultatiebureau- JOOB gemeente (Jeugd Ouder Opvoed Begeleider)

De uitdaging: Hoe vergroten we de sociale kaart, zodat aparte zorgstructuren door ontwikkelen tot 1 passend zorg- opvang- onderwijs netwerk waarin elk kind zich passend kan ontwikkelen.
Hoe stroomlijnen we deze zorg?

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden