Ontmoeten en Zo!

Marjolein van Summeren

Marjolein van Summeren

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Amarant, divisie Jeugd

Graag willen we een zeer laagdrempelige ontmoeting creëren in de regio hart van Brabant waarin betrokkenen bij zorg intensieve kinderen kennis met elkaar kunnen delen, lotgenoten elkaar kunnen steunen en men kan profiteren van een groot netwerk.

Website

Mijn vraag

Wat hebben we nodig
• Een podium om ons initiatief nader toe te lichten
• Mensen die met ons mee willen denken en werken
• Ouders of netwerk die betrokken willen zijn in de doorontwikkeling
• Expertise, contacten en kennis binnen een netwerk dat helpt om regionale dekking te krijgen

Ik kan helpen!

Ontmoeten, uitwisselen en kennis delen voor en door betrokken ouders van zorg intensieve kinderen.

Probleem constatering: Een eerste stap zetten binnen ‘zorgland’ is groot voor ouders met zorg intensieve kinderen. Ouders beginnen vaak een zoektocht die niet binnen het gedroomde toekomstperspectief valt. Dit maakt dat gezinnen met tal van emoties te maken krijgen. Dit kan gezinnen uit balans brengen. Daarnaast weten we dat veel ouders tegen dezelfde zaken aanlopen en dezelfde vragen stellen. Ze hebben dus veel aan tips of ervaringen van andere ouders. Hier is aandacht voor nodig!

Mijn betrokkenheid: Binnen Kinder Diensten Centrum Kobalt staan wij voor een warm welkom en een oprechte verbinding met het gezin. Wij zijn ervan overtuigd dat als een gezin gezien en gehoord wordt, dat je samen kunt komen tot de beste zorg voor kind en gezin.

Uit ervaring blijkt dat gezinnen worstelen met de vertraagde ontwikkeling van hun kind, wat invloed heeft op het gezin en hun omgeving.

Buiten de oprechte ontmoeting die wij dagelijks als professionals aangaan, zijn wij ervan overtuigd dat het ontmoeten van andere ouders , verwanten en betrokkenen een bijdrage kan leveren aan een betere balans binnen het gezin: “je hoeft het niet alleen te doen”

Mijn idee: Ontmoeten & Zo is een ontmoetingsplek georganiseerd dóór ouders vóór ouders en hun verwanten wat maakt dat je aansluit bij de behoeften en wensen voor wederzijdse ondersteuning en informatie.
De door ouders zelf gekozen thema’s werken hierbij drempelverlagend. Door interactieve vormen in te zetten, willen we de verbinding (en) nóg meer kans geven.

Onderzoek toont aan dat zogenaamd ‘lotgenotencontact’ mooie voordelen heeft:
• Een beter gevoel van eigenwaarde
• Opdoen van kennis en vaardigheden.
• Een stukje her- en erkenning
• Uitbreiding van het netwerk
• En uiteindelijk kan dit een preventieve werking hebben op de balans draagkracht – draaglast in het gezin

Betrokken personen: Alle organisaties en betrokkenen, ouders en netwerk bij of geïnteresseerden in (de zorg voor ) zorg intensieve kinderen.

De uitdaging: Wat ons nog bezig houdt
• Met wie kunnen we hierin samenwerken in de regio Midden Brabant zodat een groter netwerk kunnen laten profiteren van dit initiatief?
• Hoe bereiken we ouders vanuit verschillende culturen binnen Ontmoeten & Zo?
• Hoe kunnen we creëren dat het blijvend iets van ouders voor ouders wordt en de zorgaanbieders terug kunnen treden?


Stappen die we graag willen zetten
• Verder ontwikkelen van Ontmoeten & Zo door de juiste mensen met elkaar te verbinden.
• Organiseren van koffie/ speelochtenden waardoor ook broers en zusjes elkaar kunnen ontmoeten
• Regionale dekking en gezamenlijke gedragenheid door zorgaanbieders in de zorg voor zorg intensieve kinderen


alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden