ASSK autisme- educatie & coaching met ervaringskennis

Jessicade Bont

Jessica de Bont

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Stichting de as

Jongeren met talenten en autisme zitten thuis. Het talent van hen gaat verloren. Landelijk onderzoek geeft aan dat 40% van de jongeren die langdurig geen onderwijs volgen eendiagnose ASS heeft of een vermoeden daarvan!
Reguliere trajecten hebben bewezen niet aan te slaan, het reguliere onderwijsveld heeft geen sluitend aanbod deze jongeren te bereiken, deze jongeren passen (nu) niet in de schoolbanken. ASSk creëert een platform en een ontwikkelplek die vraag en aanbod bij elkaar brengt voor Jongeren met autisme die dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen in het onderwijs.

Website Facebook pagina

Mijn vraag

Ik zoek organisaties die ervaring hebben met ervaringskennis. Graag willen we leren van mensen die dit ook toepassen. Ook zoeken we plekken waarbij we autisme-educatie kunnen geven. En leden voor onze community zijn welkom.

Ik kan helpen!

We willen mensen inspireren en onderwijzen voor een vernieuwde aanpak, werkwijze en kijk op autisme. Inspiring hearts and opening minds so all individuals with autism have every opportunity in this word to shine!

Probleem constatering: We hebben constateert dat er bij organisaties en in het onderwijs onwetendheid is over het fenomeen autisme, De jongeren zelf willen dit graag veranderen en hun stem laten horen. Ze willen meedenken voor meer mogelijkheden en kansen om zicht te ontplooien.

Mijn betrokkenheid: Ik werk al meer dan 10 jaar met deze doelgroep. Ik ben in mijn vak als coach en als docent Kunst en cultuur ontzettend gegroeid doordat ik op cognitief niveau erg ben uitgedaagd door deze jongeren. Met deze groep kwamen we werkelijk tot geniale kunstige creaties. Wanneer deze jongeren ruimte hebben en zichzelf kunnen zijn kunnen ze bergen verzetten. Ik heb me vaak boos gemaakt, wanneer het talent en mogelijkheden soms niet werden erkend. Ik zag ook het verdriet van de jongeren wanneer ze zich niet begrepen voelden. Dat raakt me enorm, ik vind het belangrijk dat er word geluisterd naar deze jongeren. Ze laten je dingen zien en horen waar jij misschien nog nooit over hebt nagedacht. daarnaast kan ik ontzettend veel lachen en ervaar ik vaak hele bijzondere contacten. De wil om te leren is vaak groot. Het brengen op een manier dat ze uitgedaagd worden in een veilige en prettige omgeving is the key.

Mijn idee: We hebben een team samen gesteld waarmee we Autisme-educatie geven aan onderwijs en zorgprofessionals. Organisaties waar we al geweest zijn: Toegangsmedewerkers gemeente Tilburg, RMC, Fontys, Baanbrekers en meer.... Het team bestaat uit professionals en ervaringsmedewerkers. We geven trainingen en workshops zodat er meer kennis over autisme komt en ook willen we andere inspireren met een vernieuwende kijk, werkwijze en aanpak voor deze jongeren. Naast de trainingen zijn er coachingstrajecten voor jongeren die hun weg weer willen vinden in een veilige en uitdagende leer en of werkomgeving en uiteraard maken wij gebruik van de ervaringskennis uit het team gedurende de trajecten.

We zijn uitgekomen op 3 producten. Die met elkaar verweven zijn:
1. Ervaringsraad (team ASSK) voor organisaties, opvoeders en scholen. De ervaringsraad ondersteunt
bij vraagstukken rondom autisme. Er word voorlichting en coaching aangeboden ten behoeve van
de kwaliteit ten op zichten van autisme begeleiding. De doelgroep zelf heeft een grote rol als
informatiebron.
2. 2: Een coachingstraject op maat; met als doel empowerment en toeleiding naar werk en of
leeromgeving. De leden uit team assk zullen hierin een grote rol spelen.
3. Assk community: voor partners/ouders/jongeren/onderwijs en organisaties. Team assk draagt
mede zorg voor de inhoud op de website

Speerpunten van de community:
1. Publieke bewustwording en acceptatie over autisme.
2. Mogelijkheden in het onderwijs en werkveld voor jongeren met autisme.
Wat maakt ASSK uniek:
• We werken cliëntgericht met een presentiebenadering. We starten altijd vanuit de jongeren en
jongvolwassenen zelf.
• Ervaringsdeskundige in combinatie met specialistische begeleiders worden ingezet voor advies en
en tijdens het cliënttraject voor ( dreigende-) thuiszittende jongeren met ASS.
• ASSK is gespecialiseerd in het creëren van een auti-vriendelijk en inspirerend milieu.

Betrokken personen: Frans Molkenboer (van stichting de as), Benjamin Huijsmans coach en trainer autisme educatie, Jessica de Bont Projectleider ASSK
Team Peijnenburg Re-Integratie tilburg, Baanbrekers, RMC Tilburg, IMW, ouders van jongeren en jongeren met autisme zelf.

De uitdaging: Werkt onze aanpak en werkwijze met ervaringsmedewerkers. Keren jongeren weer terug in een leer/werkomgeving?
Is er daadwerkelijk meer kennis over autisme na het geven van autisme-educatie. Kunnen zorgprofessionals en organisaties het geleerde toepassen? Heeft ervaringskennis dermate impact zodat het beeld over autisme verandert?

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden