VibeActive

Valentijn Franken

Valentijn Franken

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: In het verkenningstraject
    Bedrijfsnaam: VibeActive

Jongeren hebben steeds vaker last van psychische problemen en er zijn veel 'spookjongeren' in Nederland. De reguliere hulpverlening sluit vaak niet goed aan op jongeren doordat het formeel en ouderwets is. VibeActive stapt daarvan af door middel van een informele aanpak en een positieve benadering. Coaching en Maatschappelijke begeleiding staan daarbij centraal en wordt sport ingezet om belangrijke normen, waarden en vaardigheden aan te leren. Zodra de jongeren hun doelen bereikt hebben, helpt VibeActive ze richting werk of school. Om voorzieningen aan te bieden aan de jongeren is een groot netwerk nodig. Ook zoeken we samenwerkingspartners die een steentje willen bijdragen aan de ontwikkeling van het initiatief. Daarnaast proberen wij een schakelfunctie te zijn tussen de zorg, werk/school en sport (sportverenigingen).

Website Facebook pagina Instagram pagina

Mijn vraag

Netwerkpartners of contactpersonen binnen: werkgevers, scholen, sportverenigingen en zorginstellingen. Kennis en ervaring op gebied van ondernemen. Ontwikkelen van een verdienmodel

Ik kan helpen!

Jongeren door middel van sport, coaching, maatschappelijke begeleiding een nieuwe kans bieden in de maatschappij en problematieken rondom welzijn aan te pakken.

Probleem constatering: Jongeren hebben een formeel beeld van hulpverlening en vinden het vaak lastig om over gevoelens en problematieken te praten in een bureausetting.

Mijn betrokkenheid: Vroeger was ik onzeker en hing rond op straat. Ik wist niet wat ik moest gaan doen. Sport heeft mij hieruit geholpen. Door sport heb ik belangrijke normen en waarden aangeleerd die mij maken zoals ik vandaag de dag ben. Ook heb ik tijdens mijn studie heb ik gemerkt dat je meer kan bereiken door simpelweg uit de 'spreekkamer' te gaan. Die bevindingen hebben mij doen inzien dat sport een belangrijke en effectief middel kan zijn in de hulpverlening. Graag wil ik mijn ervaring en kennis delen met jongeren om hun problemen aan te pakken, sterker in de schoenen te laten staan en richting school of werk te helpen.

Mijn idee: VibeActive stapt af van het formele imago rondom 'hulpverlening' en start met een informele en vernieuwende aanpak. Coaching en Maatschappelijke begeleiding staan daarbij centraal en wordt sport gebruikt om belangrijke normen, waarden en vaardigheden aan te leren. Ook kan sport worden ingezet als tool om te reflecteren op het normale leven en daardoor ontstaat meer bewustzijn en zelfreflectie. 'Empowerment' is een belangrijk element in de hulpverlening van VibeActive. Hierbij wordt gericht op het versterken van de positieve eigenschappen van een persoon om vanuit daar verder te groeien. Wanneer de jongeren gestelde doelen bereiken dan helpt VibeActive ze richting school en/of werk.

Betrokken personen: Kevin van Gestel mede initiatiefnemer, Fontys en Avans centrum van ondernemerschap

De uitdaging: Is de samenwerking tussen de verschillende componenten versterkend? (maatschappelijke begeleiding, coaching en sport). Zitten gemeenten, zorginstellingen en werkgevers daar op te wachten? Specificeren en logisch maken van vervolgstappen. Van het vrijwillige kader afkomen.

alle initiatieven

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden