VibeActive

Valentijn Franken

Valentijn Franken

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: In het ontwikkeltraject
    Bedrijfsnaam: VibeActive

Jongeren hebben steeds vaker last van psychische problemen en er zijn veel 'spookjongeren' in Nederland. De reguliere hulpverlening sluit vaak niet goed aan op jongeren doordat het formeel en ouderwets is. VibeActive stapt daarvan af door middel van een informele aanpak en een positieve benadering. Coaching en Maatschappelijke begeleiding staan daarbij centraal en wordt sport ingezet om belangrijke normen, waarden en vaardigheden aan te leren. Zodra de jongeren hun doelen bereikt hebben, helpt VibeActive ze richting werk of school. Om voorzieningen aan te bieden aan de jongeren is een groot netwerk nodig. Ook zoeken we samenwerkingspartners die een steentje willen bijdragen aan de ontwikkeling van het initiatief. Daarnaast proberen wij een schakelfunctie te zijn tussen de zorg, werk/school en sport (sportverenigingen).

Website Facebook pagina Instagram pagina

Mijn vraag

Netwerkpartners of contactpersonen binnen: werkgevers, scholen, sportverenigingen en zorginstellingen. Kennis en ervaring op gebied van ondernemen. Ontwikkelen van een verdienmodel

Ik kan helpen!

Jongeren door middel van sport, coaching en maatschappelijke begeleiding een nieuwe kans bieden in de maatschappij en problematieken rondom welzijn aan te pakken.

Probleem constatering: 43 procent van alle jongeren in Nederland ervaren psychische klachten. Hiervan vindt 37 procent het lastig om daar open over te zijn. De stap om hulp te gaan zoeken is dan ook groot: hulpverlening heeft een formeel imago en praten achter een bureau over gevoelens vinden veel jongeren minder prettig.

Mijn betrokkenheid: Samen met Kevin van Gestel ben ik (Valentijn Franken) initiatiefnemer van VibeActive. Een aantal jaar geleden behoorden wij zelf tot de doelgroep: we kwamen in aanraking met hulpverleningsinstellingen en hingen rond op straat. Toen zijn wij de kracht van sport gaan ervaren en hebben wij ons op fysiek, mentaal en emotioneel vlak ontwikkeld. Wij zien dan ook in sport of beweging een belangrijk middel om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. De kennis en ervaring die we hebben opgedaan door sport, studies en ons verleden willen we graag delen met jongeren, zodat ook zij hun problemen actief aan gaan pakken en daarnaast groeien als mens.

Mijn idee: VibeActive stapt af van de bureausetting en gaan samen op een actieve manier met de jongeren aan de slag. Allereerst wordt er aandacht gegeven aan het creëren van een vertrouwensband waarna de coaching in gang kan worden gezet. Tijdens de sessies zetten we sportoefeningen in die afgestemd zijn op de (leer)behoeften van de jongere en het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. Op deze manier brengen we beweging en persoonlijke ontwikkeling samen. Momenteel doen we dit op verschillende locaties. Waarvoor we het netwerk en platform van innovatienetwerk Jeugd willen gebruiken is om onze ‘jongens’ droom na te jagen: een sociaal maatschappelijke sportschool. Dit is een sportschool waar hulpverlening en actief bezig zijn gecombineerd wordt en juist de mentale en emotionele gezondheid centraal staat (in plaats van alleen het fysieke). Dit willen we zeker niet alleen doen: we geven loopbaanbegeleiders en studiecoaches een plekje binnen de sportschool zodat de stap naar school of werk gemaakt kan worden en de lijntjes tussen de hulpverleners kort zijn. De sportschool zorgt ervoor dat de hulpverlening informeler word en, in onze ogen, leuker wordt ervaren.

Betrokken personen: Valentijn Franken 23 jaar. Afgestudeerd van de opleiding Toegepaste Psychologie en minor Sports & Performance Coaching. Kevin van Gestel 22 jaar. Afstuderende van de opleiding Social Studies en minor Ondernemerschap.

De uitdaging: Zitten zorginstellingen, gemeenten en woongroepen op zo’n sportschool te wachten? Hoe gaat het verdienmodel eruit zien? Hoe wordt de marketing opgepakt?

alle initiatieven

Partners

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden