Youth4youth

Paulvan der Klein

Paul van der Klein

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: PAULVANDERKLEIN, jeugdadvies

Jongeren steunen elkaar bij problemen en leggen contact via de youth4youth chat-app. Geïsoleerde jongeren met een probleem ('strijders') kunnen op die manier anoniem contact zoeken met getrainde ervaringsdeskundige jongeren ('matties') en zich later ook aansluiten bij gezamenlijke activiteiten.

Website Facebook pagina Instagram pagina

Mijn vraag

We zoeken mensen, die ons een ingang kunnen geven bij scholen om daar jongeren te informeren en eventueel uit te nodigen om ook 'mattie' te worden.

Ik kan helpen!

Wij zijn jongeren, die elkaar bij problemen steunen. Het contact gaat via onze eigen chat-app. Later kunnen we ook gezamenlijke activiteiten opzetten.
Want samen doen we het zèlf!

Probleem constatering: Veel jongeren gaan liever niet naar een volwassen mentor of hulpverlener en blijven in hun eentje rondlopen met hun vragen. De afstand tot professionals is veel groter dan volwassenen denken en veel jongeren worden niet bereikt.

Mijn betrokkenheid: Wij hebben dat zelf ook meegemaakt en snappen dat. Toen Paul van der Klein ons vroeg òf en zo ja, hoe jongeren hun deskundigheid voor anderen kunnen inzetten, hebben wij samen met hem youth4youth bedacht en gestart.

Mijn idee: We weten dat jongeren elkaar beter kunnen begrijpen en steunen. Jongeren met 'een achtergrond', die positief in het leven staan, kunnen een 'mattie' zijn voor jongeren, die er zelf niet uit komen ('strijders'). Deze 'strijders' kunnen anoniem chat-contact leggen met een 'mattie' door onze youth4youth-app.
We zijn geen hulpverleners. Voor ons is het belangrijk dat we elkaar begrijpen en op een positieve manier steunen.

Betrokken personen: We worden begeleid door Paul van der Klein, adviseur jeugd. Via de stichting Bovo krijgen we advies door studenten marketing.
Verder hebben we contact met hulpverleners, jongerenwerk en mensen uit het onderwijs.

De uitdaging: De app is vanaf oktober 2017 beschikbaar en onze 'matties' zijn getraind om 'strijders' online te steunen. We willen youth4youth breed uitzetten onder jongeren.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden