Droomruimte

MarcSmulders

Marc Smulders

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Impekt

Er is een groep jongeren die vastloopt (op school, werk) en geen gebruik maakt van bestaande voorzieningen of plekken voor jongeren omdat zij daar geen aansluiting ervaren/ zich niet geaccepteerd voelen. Zij hebben vaak weinig of geen affiniteit met de heersende jongerencultuur. Voor deze groep willen we droomruimte creëren.

Mijn vraag

We zijn op zoek naar faciliteiten, ruimte, contact met aanverwante initiatieven, partijen die kunnen helpen met onderzoek, programma van eisen/ voorwaarden, etc.

Ik kan helpen!

Fysieke en mentale ruimte creëren voor jongeren die thuiszitten, vastlopen in het systeem en geen aansluiting hebben bij de dominante jongerencultuur

Probleem constatering: Een aantal jongeren zit thuis, heeft moeite met school, werk en kan geen aansluiting te vinden bij bestaande activiteiten voor jongeren. Zij voelen zich niet thuis op de bestaande 'ontmoetingsplekken'. Het gaat vooral om jongeren met Autisme Spectrum Stoornis

Mijn betrokkenheid: Ik werk vanuit mijn bedrijf met dromen, passies en talenten en bij deze jongeren is juist op de plekken waar het over talenten, passies en dromen zou moeten gaan geen plek. Ze komen daardoor in de zorg of hulpverlening terecht waar het vooral over problemen en over wat er mis is gaat.

Mijn idee: Het idee is om ruimte te creëren voor en door jongeren, een ruimte van waaruit de jongeren activiteiten kunnen ontwikkelen, die van hen is (voelt), die hen als het ware verbindt met de maatschappij.

Betrokken personen: Anne Wil Jonkers, Judith Hendriks (ervaringsdeskundige jongeren) en Jessica de Bont (stichting de AS)

De uitdaging: Hoe zo'n ruimte eruit ziet, waar die aan moet voldoen of die er misschien al is (bestaande initiatieven) of dat die ontwikkelt moet worden?

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden