Verdien je Ticket

NorbertHeijl

Norbert Heijl

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Venturespring

Risicojongeren hebben problemen om hun weg te vinden naar de arbeidsmarkt. Verdien je Ticket wil dat veranderen door festivals als leeromgeving te matchen met de skills en interesses van de jongeren.

Verdien je Ticket is een combinatie van LinkedIn, qua expliciete erkenning van skills. Het is een online registratie- en planningssysteem voor vrijwilligers. Het is een manier om vrijwilligers met tickets te belonen voor de evenementen waar ze graag heen gaan. En 't is een gezamenlijke oplossing voor de festival- en cultuursector om hun operationele probleem op te lossen met aanzienlijk maatschappelijk rendement!

Op dit moment zijn we hard aan het werk om volgend jaar in het festivalseizoen een pilot te kunnen draaien met minimaal 30 jongeren. Daarvoor werken we samen met R-Newt en 013 Poppodium.

Mijn vraag

Na een eerste exercitie in samenwerking met R-Newt zetten we onze pijlen op een pilot in 2018, verdeeld over het festivalseizoen. Deze pilot doen we in samenwerking met R-Newt en 013 Poppodium heeft toegezegd mee te doen. Graag wil ik meer samenwerken met verschillende (welzijns)organisaties, festivals en (risico)jongeren. De volgende stap is dus: wat moet die pilot inhouden? En hoe zorgen we ervoor dat 'ie lukt? En welke samenwerkingen hebben we daarvoor nodig?

Wie kent beslissers bij de Rijksoverheid? Wie kan helpen bevestigen dat dit een zinvol initiatief is? Is er iemand die kan beoordelen of dit een rol kan spelen in de bestrijding van vroegtijdige schoolverlaters op het niveau van de Europese Unie? En hun opvang, nadat ze toch de school hebben verlaten?

Zitten er mensen in besturen van culturele instellingen en festivals? Die kunnen helpen bij het beslissen om dit te gaan doen, vanuit een optimalisatie van hun bedrijfsvoering en vergroting van hun maatschappelijk rendement?

Wie heeft er zicht op nationale en Europese subsidieregelingen om jongeren zonder uitzicht structureel in hun eigen media meer kansen te bieden?

Ik kan helpen!

Verdien je Ticket matcht skills en interesses van kwetsbare jongeren met vacatures bij festivals.

Probleem constatering: Het aantal voortijdige schoolverlaters neemt af. Toch heeft de overheid als doelstelling om op niet meer dan 8% VSV'ers te komen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv/cijfers-schooluitval-meten/feiten-en-cijfers-schooluitval). 8%! Risicojongeren binnen die groep hebben problemen om hun weg te vinden naar de arbeidsmarkt. Gebrek aan zelfvertrouwen en motivatie spelen daarbij een rol. Leer- en werkervaring worden niet automatisch als zinvol ervaren, wat de drempel naar betaald werk hoger maakt. En als er al een diploma wordt behaald, is dat in deze tijd niet meer voldoende om een baan te vinden die echt bij je past. 'Skills' is een uitroep van respect, als jongeren in elkaar erkennen dat iemand iets goed kan of goed gedaan heeft. Maar de skills die ze in elkaar erkennen, zijn niet noodzakelijkerwijs skills die ook formeel door anderen worden erkend.

Mijn betrokkenheid: Als grafisch ontwerper heb ik affiniteit met maatschappelijk relevante projecten. Mijn opdrachtgevers zijn bij voorkeur maatschappelijke partijen (bijv. woningcorporaties), niet commerciële instanties. Ik was de vormgever van een nieuwe vorm van interactie tussen publiek en kunstenaars, toen STRP Festival in 2010 't allereerste interactieve festival ter wereld werd, met touch screens en RFID readers bij ieder kunstwerk. Daar heb ik gezien hoe kunstenaars reageerden op het feit dat ze een heel festival lang feedback kunnen krijgen op hun werk, iets wat normaal gesproken niet zo structureel kan. Ze waren echt blij!

Als ondernemer heb ik zelf iemand aangenomen die ook hard aan het zoeken was naar haar plek. Ze kreeg haar draai niet gevonden, was ook aan het spelen met het concept 'skills'. Vanuit onze connecties in de cultuursector landde ze daar en kwam helemaal op haar plek.

Mijn idee: Festivals zijn bij uitstek een aantrekkelijke en inspirerende leeromgeving, waar veel skills en vaardigheden in een korte periode bij elkaar komen. Wat zouden we kunnen bereiken als we het zelflerend vermogen van de jongeren inzetten op festivals?

Verdien je Ticket matcht skills en interesses van kwetsbare jongeren met vacatures bij festivals. We zorgen dat organisatoren, produktiemedewerkers en begeleiders hen helpen die skills nog beter in beeld krijgen en ze kunnen ontwikkelen.

Zien jongeren dat zitten? Ja! In een brainstorm met risicojongeren bij V39, jongerencentrum in Tilburg, bleek er veel enthousiasme te bestaan voor dit idee. Meer kansen op zinvol werk, daarmee meer motivatie, meer leren en meer persoonlijke groei zien zij zelf namelijk als vrij belangrijk voor het maken van een stap voorwaarts. En als dat op hun eigen smartphone kan, is het zo laagdrempelig als mogelijk.

Ziet de festival- en cultuursector het zitten? Ja! Voor de festivalsector is het werven en coördineren van vrijwilligers een moeizame exercitie. Het werven van vrijwilligers kost veel tijd. De planning van hun inzet en de coördinatie daarvan gebeurt meestal met eenvoudige hulpmiddelen (zoals een spreadsheet). Omdat veel festivals op projectbasis jaarlijks gefinancierd worden, is er nooit financiële ruimte voor innovatie in de sector. Gezamenlijke innovatie is nog moeilijker! Dit leidt ertoe dat het normale patroon eigenlijk is dat ieder festival ieder jaar zelf weer een vorm van een wiel uitvindt. Er gaat veel energie verloren, talenten worden vanwege gebrek aan continuïteit niet effectief ingezet en tijd voor opleiding en persoonlijke begeleiding van vrijwilligers is systematisch absent.

Verdien je Ticket is een combinatie van LinkedIn, qua expliciete erkenning van skills. Het is een online registratie- en planningssysteem voor vrijwilligers. Het is een manier om vrijwilligers met tickets te belonen voor de evenementen waar ze graag heen gaan. En 't is een gezamenlijke oplossing voor de festival- en cultuursector om hun operationele probleem op te lossen met aanzienlijk maatschappelijk rendement!

Onze ambitie stopt niet bij festivals. Als we jongeren hun eigen ontwikkeling kunnen laten groeien op festivals, zou dat ook in andere sectoren zoals zorg, sport of horeca kunnen? En als het bij jongeren werkt, waarom zou het dan niet voor veel meer mensen kunnen werken? We willen dat Verdien je Ticket binnen een paar jaar als een zelfstandige organisatie subsidie-onafhankelijk kan bestaan.

Betrokken personen: Marnix Baert (diverse festivals): adviseur
Brechtje Snijders (Hall of Fame): adviseur
Marijke van Hal (vrijwilligerscoördinator): adviseur
Bilal Akcakaya: jongere
Maria Melis (R-Newt): samenwerkingspartner
Gijs Bernard (013 Poppodium): samenwerkingspartner

De uitdaging: Hoe kan ik met relatief weinig energie veel impact realiseren en de waarde en impact meten?
Welke partijen zouden mee willen denken of doen? Hoe kan de eerste fase gefinancierd worden? Hoe kan ik het beoogde verdienmodel uitgebreider toetsen of aanpassen?

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden