De ToekomstAcademie

AnkieSchoenmakers - ten Velde

Ankie Schoenmakers - ten Velde

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: ToekomstAcademie Tilburg

Tot de leeftijd van 18 jaar is iedereen in Nederland, ongeacht de juridische status, leerplichtig. Dat geldt ook voor asielzoekers. Minderjarige jongeren kunnen en mogen naar school. Na het 18de levensjaar vervalt deze leerplicht. Studeren of elke andere manier van doorleren blijkt voor vluchtelingjongeren erg ingewikkeld. De inburgering voor vluchtelingen met een status sluit niet altijd aan op hun talenten, kwaliteiten of toekomstdromen. Asielzoekers zonder verblijfsvergunning kunnen geen studiefinanciering krijgen, maar mogen ook geen geld verdienen om een studie te bekostigen. Veel jongeren stagneren hierdoor volledig in hun persoonlijke en professionele groei.
Om dit proces te stoppen, is New Dutch Connections gestart met het ontwikkeltraject ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’(OIET). Het traject draagt bij aan het welbevinden en de zelfredzaamheid van vluchtelingjongeren en richt zich op hun economische zelfstandigheid.
Na de successen die zijn behaald met OIET faciliteert NDC nu ook OIET-trainingen voor jonge vluchtelingen, gericht op een specifieke sector. Dit doet zij onder de noemer ‘ToekomstAcademie’.

De ToekomstAcademie onderscheidt zich van andere organisaties doordat zij:
- Een sociaal aspect toevoegt aan de personal branding van de jongeren, door hen te koppelen aan een coach (>25 jr) en een maatje (<25 jr), die helpen bij hun professionele en sociale ontwikkeling.
- Het bedrijfsleven betrekt bij de ontwikkeling van de modules, waardoor de jongeren van bestaande netwerken gebruik kunnen maken om zelf een netwerk op te bouwen en tegelijkertijd een kijkje achter de schermen krijgen.
Zie ook de videobeelden van onze trajecten;
a. https://youtu.be/jvvCgobMC1k
b. https://youtu.be/5tQHI4IJh6Q

Website Facebook pagina Twitter

Mijn vraag

Ik ben op zoek naar partners, coaches en maatjes die samen met ons de Zorg en Welzijn module kunnen door ontwikkelen en verduurzamen in Tilburg en de regio Brabant. Verder de kennis, het netwerk en de financiering beschikbaar willen stellen om onze trajecten voor de doelgroep te kunnen voortzetten in 2018.

Ik kan helpen!

Participatie van jonge vluchtelingen door hun talenten te koppelen aan een krachtig persoonlijk netwerk

Veel vluchtelingjongeren stagneren volledig in hun persoonlijke en professionele groei. Om dit proces te stoppen is New Dutch Connections gestart met het ontwikkeltraject ‘ToekomstAcademie”. Het traject draagt bij de participatie van jonge vluchtelingen door hun talenten te koppelen aan een krachtig persoonlijk netwerk.

Probleem constatering: De inburgering voor jongere vluchtelingen sluit niet altijd aan op hun talenten, kwaliteiten of toekomstdromen. Veel jongeren stagneren volledig in hun persoonlijke en professionele groei. Onderzoek brengt aan het licht dat hun persoonlijke situatie, het volgen van onderwijs belemmert. Daarnaast sluit het huidige onderwijsaanbod onvoldoende aan bij hun mogelijkheden. De ondernomen maatregelen resulteren in te weinig effect. De ToekomstAcademie wil bijdragen aan het activeren van jongeren. De aanpak is gebaseerd op een beproefde methodiek en strategie. Ook zetten we hierbij onze artistiek directeur Bright Richards in, die met zijn optredens mensen als geen ander kan inspireren en motiveren om zich als coach/maatje voor jongeren in te zetten.

Mijn betrokkenheid: Mijn betrokkenheid bij vluchtelingen begon jaren geleden tijdens een stage bij Vluchtelingenwerk Nederland voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Sindsdien heb ik naast mijn werk regelmatig vrijwilligerswerk gedaan voor vluchtelingeninstanties. In het najaar van 2017 ben ik bij New Dutch Connections begonnen als coach van een jonge vluchteling bij de module Kunst & Cultuur van de ToekomstAcademie Tilburg. Ik heb daarmee zelf van dichtbij kunnen zien wat het traject van de ToekomstAcademie betekent voor de deelnemers. Ik heb de jongeren op zien bloeien en meer vertrouwen in zichzelf en de toekomst zien krijgen. Hun netwerk is groter geworden en ze nemen meer deel aan de maatschappij. Vluchtelingen zijn krachtige mensen. Het contact met hen inspireert me en blijft me steeds weer verrassen. Door hen kijk ik iedere keer opnieuw met andere ogen naar onze samenleving en de wereld waarin wij leven. De kracht die in hen zit moet af en toe alleen weer aangewakkerd worden. Daarvoor zet ik mij met volle overgave in voor de ToekomstAcademie.

Mijn idee: Ruim 130 jongeren hebben zich ingeschreven voor de ToekomstAcademie in Tilburg. De ToekomstAcademie wil 25 jongeren en jongvolwassenen activeren en een toekomstperspectief bieden in de Zorg & Welzijn sector. De behoeften van de doelgroep die de zorg module willen volgen, ligt op het gebied van zorg voor ouderen in een verzorgingsinstantie en zorg voor zieken mensen in een ziekenhuis. Tevens is er vraag vanuit de meisjes om zich te verdiepen in werken met kinderen in de kinderopvang. Dit is aanvullend onderwijs voor jongeren en is bedoeld als voorbereiding naar een toekomstige opleiding.

Bij de uitvoering van elke traject zetten wij onderdelen van onze beproefde trainingsmethodiek ‘Ondernemen in je eigen toekomst’ in en worden deze gecombineerd met workshops en werkbezoeken waar de jongeren kennis maken met vaardigheden en deze leren.

Daarnaast spreken coaches en maatjes wekelijks af om bijvoorbeeld samen een open dag te bezoeken of sociale activiteiten te ondernemen. De coach heeft meer ervaring op de arbeidsmarkt, een groter netwerk en neemt de mentorrol op zich. Het maatje kan de jongeren toegang bieden tot de wereld van Nederlandse leeftijdsgenoten door samen leuke dingen te doen. De coaches en maatjes krijgen training en intervisie vanuit NDC. Dit geeft hen inzicht in de leefsituatie van de jongeren, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook komen interculturele communicatievaardigheden aan bod. Door het opgebouwde netwerk (via de coaches en maatjes) zijn de jongeren minder geïsoleerd van de Nederlandse samenleving en wordt hun kans op (economische) participatie vergroot.

Dit sluit goed aan bij het innovatienetwerk om kwetsbaren in de samenleving te helpen en hen als individu of als groep ondersteuning te bieden die nodig is om sociale uitsluiting te voorkomen en economische participatie te vergroten.

Betrokken personen: Het trainingscentrum Lotus te Den Bosch, RotoryClub Tilburg, Kompaan en de Bocht en HRM Studenten van Fontys Hogeschool verbonden aan het Sociaal Innovatie Centrum Tilburg zijn netwerkpartners voor deze module.

De uitdaging: a. Welke netwerken en platforms zijn er in de regio die ik kan benaderen voor dit initiatief?
b. Welke bedrijven kunnen dit initiatief steunen zodat jongeren die ons traject volgen, stage en werk kunnen krijgen?
c. Hoe kan ik een duurzame businessmodule ontwikkelen voor dit initiatief?

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden