Drugs in beeld

Yvonne Simons

Yvonne Simons

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Praktijk Ben Jezelf en De Verkleedkamer

Ik wil het taboe drugsgebruik doorbreken door bewoners en verenigingen te betrekken bij drugspreventie. Door hun mede eigenaar te maken van het probleem trekken we samen op om jaarlijks drugspreventie te organiseren in het dorp voor leerlingen van oud groep 8 en hun ouders. Met als doel: drugsgebruik daar moeten wij het samen over hebben.

Mijn vraag

Ik zoek een klankbord van jongere die aangeven wat zij nodig hebben op het gebied van drugspreventie.

Ik kan helpen!

Drugs....we moeten het er samen over hebben.

Probleem constatering: Ik heb gezien dat er een normalisering van drugsgebruik plaats vindt onder jongeren op het platte land. En dat de jeugd dit 'geheim' angstvallig voor ouders en hun omgeving bewaard. Daarnaast het ik gezien dat ouders, verenigingen en scholen wegkijken uit onwetendheid , schaamte of ontkenning. Waardoor drugsgebruik zich als een olievlek door Brabant verspreid.

Mijn betrokkenheid: Ik zie jongere met drugsgebruik in mijn praktijk en omgeving. Het taboe rondom drugsgebruik raakt mij omdat kinderen met een groot geheim meedragen en ouders wegkijken uit onwetendheid, onmacht of schaamte. Dit maakt de kloof tussen beide compleet waardoor kinderen hun problemen rondom drugsgebruik niet met hun ouders delen. En ouders niet kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is.

Mijn idee: Het probleem zit in het systeem maar de oplossing ook. Drugsgebruik speelt zich vaak af in groepen. Op het platteland blijven groepen vanuit de lagere school lang bij elkaar (sportclub, carnavalsgroepen). Het idee is om oud groep 8 samen met hun ouders uit te nodigen en hun bewustzijn en tools te vergroten t.a.v. drugs. Beide krijgen tegelijk een te theaterstuk te zien waar diverse thema`s in voor komen . Hoe jongeren in aanraking komen met drugs en angstvallig hun geheim bewaren. Ouders krijgen te zien hoe er door volwassen en scholen vaak wordt weggekeken uit onwetendheid, schaamte en onmacht. De groep wordt gesplitst en jongeren krijgen voorlichting, tools en worden in contact gebracht met een vertrouwenspersoon/jonge werker . Waar ze naar toe kunnen als ze niet bij hun ouders terecht kunnen. Ouders krijgen voorlichting over wat het is en wat het doet. Wat ze kunnen observeren aan gedrag bij hun kind. Hoe ze gesprek open kunnen houden met hun kind op basis van kennis. En ze maken kennis met een vertrouwenspersoon/hulpverlener waar ze op terug kunnen vallen wanneer hun kind gebruikt. Jongere en ouders krijgen een kaartje mee waarop het telefoonnummer van de hulpverlener vermeld staat En een telefoonnummer van misdaad anoniem waarop meldingen gedaan kunnen worden m.b.t. dealen, koerieren, prostitutie, geweld etc. Dit concept wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeenschap zelf zodat drugspreventie een ingeburgerd systeem wordt.

Betrokken personen: Vanuit de betrokken systemen in een dorp ga ik van start. Betrokken systemen zijn ouders, verenigingen (carnaval, voetbalclub, etc) ,plaatselijke toneelclub (zij dragen het theaterstuk op)en lagere school (oud groep 8). Vanuit dit netwerk bouw ik een werkgroep op die zich willen inzetten voor drugspreventie in hun dorp. Wanneer dit netwerk gerealiseerd is werk ik samen met de desbetreffende gemeente, verslavingszorg, hulpverlenersteam, GGD, etc. Ik heb een concept gemaakt waar ieder zijn rol kan spelen. Het concept is gericht op het taboe drugs te doorbreken doordat kinderen en ouders een opengesprek voeren over drugsgebruik op basis van kennis en tools.

De uitdaging: Hoe kan ik mijn initiatief zo helder mogelijk verwoorden. Hoe kan ik zo goed mogelijk aangesloten blijven bij mijn doelgroep kinderen, jeugd en ouders?

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden