Geef Stem aan het Kind

FransWithagen

Frans Withagen

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: SMO Traverse

Kinderen die noodgedwongen in opvangcentra wonen hebben niet dezelfde kansen als andere kinderen. Met het project “Geef Stem aan het Kind’ geven we kinderen een stem en we luisteren naar wat hun dromen en wensen zijn. Samen willen we een veilige en fijne omgeving creëren waarin groei en ontwikkeling van kinderen binnen de maatschappelijke opvang centraal staan.

Website Facebook pagina

Kinderen hebben een eigen visie, die het waard is om gehoord te worden.

Probleem constatering: Het project “Geef Stem aan het Kind” is een initiatief geweest van SMO Traverse, in samenwerking met Kompaan en de Bocht. Het project is tot stand gekomen met ondersteuning van het Innovatienetwerk Jeugd. We kunnen de hulp aan jeugdigen alleen verbeteren, als we naar de ideeën en wensen van kinderen en jongeren luisteren.

Mijn idee: Met het project “Geef stem aan het kind” zijn we aan de slag gegaan met kinderparticipatie. Door samen te werken met allerlei organisaties hebben we kinderen een stem gegeven. Zo hebben kinderen meegedaan aan initiatieven zoals
* Kunstkameraden (via Stichting De Cultuurkantine),
* Rapworkshop (rapper Thomas van Vliet),
* Kidskracht (via Missching Chapter Foundation),
* Debatkuip voor jongeren (ROC)
* Healing Garden (Kompaan en de Bocht)

Samen met basisschool Panta Rhei heeft SMO Traverse ook een Raad van Kinderen samengesteld. De Raad met 22 kinderen hebben de crisisopvang bezocht en aangegeven wat zij zouden willen veranderen. Met hun frisse blik hebben we direct aanpassingen kunnen doen in het belang van kinderen in de opvang.

De uitdaging: Wij willen een veilige en fijne omgeving creëren waarin groei en ontwikkeling van kinderen binnen de maatschappelijke opvang centraal staan. Ook willen we het maatschappelijk debat opstarten zodat de uiteindelijke zorg voor kinderen in de opvang in Nederland beter geregeld wordt.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden