#HoeDan

Karin Raaijmakers

Karin Raaijmakers

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond

Het is voor jongvolwassenen (17 tot 25 jaar) moeilijk om informatie omtrent op jezelf wonen en ‘volwassen’ worden duidelijk in kaart te hebben. Tevens heeft deze groep niet meer de behoefte vragen te stellen aan de ouders/verzorgers, als ze die hebben.
Nadat uit een enquête bleek dat 87% van de jongvolwassenen inderdaad behoefte heeft aan een site met duidelijke informatie, is dit idee serieus geworden. Graag wil ik met deze site informatie bieden voor de jongvolwassenen zodat ze de gewenste zelfstandigheid kunnen behalen.

Er zullen onderwerpen aan bod komen als: verzekeringen, huisarts, eigen huis/kamers, auto’s en school.

Een website met informatie over op jezelf wonen en ‘volwassen’ worden voor jongvolwassenen, zodat ze de gewenste zelfstandigheid kunnen behalen.

Probleem constatering: Het probleem is dat; ‘Jongvolwassenen niet goed/makkelijk tot de juiste/benodigde informatie komen, waardoor er nog noodzaak is om aan ouders/verzorgers vragen te stellen en de gewenste zelfstandigheid niet altijd behaald kan worden’

Mijn betrokkenheid: In september heb ik in mijn eigen omgeving een enquête gehouden. Hieruit bleek dat van de 50 jongvolwassenen 72% een site nu handig lijkt om te hebben. Dit komt neer op 42.600 jongvolwassenen alleen in regio midden Brabant.
Al deze jongvolwassenen zullen sneller en beter aan de juiste, betrouwbare, informatie komen. Ook zal de site frustraties en ruzies met ouders verminderen. Graag wil ik met deze site de zelfredzaamheid verhogen! Eerst voor midden Brabant en later voor heel Nederland.

Mijn idee: Een website met informatie over op jezelf wonen en ‘volwassen’ worden voor jongvolwassenen, zodat ze de gewenste zelfstandigheid kunnen behalen.

De uitdaging: Hieronder staan vragen die ik de komende periode graag beantwoord wil gaan zien.

- Hoe moeilijk vinden jongvolwassenen het echt om aan de informatie te komen
- Welke onderwerpen moeten er echt op de site
- Hoe kan de site het beste vorm gegeven worden
- Welk taalgebruik
- Hoe moet ik de financiën in beeld krijgen

Ik wil een beeld krijgen van de mening van onderstaande groepen over mijn bedrijfsidee:
- Vindt de JWR het bedrijf een goed idee
- Wat vinden beleidsmakers
- Wat vinden zorgprofessionals
- Wat vinden jongvolwassenen buiten mijn netwerk

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden