DIM - Effe Dimmen

Marcovan Gils

Marco van Gils

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Cojects

Er is vraag naar DIM door basisscholen. Zij zoeken echt concrete handvatten voor bewegend leren. Het is aan ons om aan de slag te gaan met de vraag: "Hoe kan DIM een onderdeel binnen de dagelijkse routine van scholen worden?". We staan nu op het punt om een pilot in te gaan. Tijdens deze periode gaan we op zoek en hopen dat jullie meezoeken naar een investeerder (die affiniteit heeft met het onderwijs). Volg ons op Facebook.com/DimInformatie om op de hoogte te blijven van ons proces!

Website Facebook pagina

Mijn vraag

We zoeken naar een investeerder. We weten dat er vraag is naar ons product door basisscholen. Er moet nu een volledige versie van DIM gemaakt worden en we moeten genoeg bandjes kunnen bestellen.

Ik kan helpen!

We maken kinderen gezonder, stimuleren lichamelijke ontwikkeling en verbeteren hun schoolprestaties op een leuke manier.

Probleem constatering: • Basisscholen zoeken concrete handvatten voor bewegend leren.
• Basisscholen zijn zich bewust dat kinderen te weinig bewegen.
• Scholen worden afgerekend op rekenen en taal, niet op gym. Bewegen krijgt daardoor minder prioriteit.

Mijn betrokkenheid: • We zouden willen dat we vroeger op zo'n manier hadden kunnen leren. School was altijd saai naar ons idee. Dat hoeft helemaal niet!
• We helpen graag mensen en willen iets bijdragen aan een betere wereld. Met DIM kunnen we een grote (onbewuste) impact maken.
• Joey is begonnen met DIM omdat hij zag wat voor negatieve impact technologie had op zijn jongere broertje.

Mijn idee: De basisscholen vragen naar concrete handvatten voor bewegend leren. DIM is een methodiek in de vorm van een game die gestart kan worden op het smartboard. Kinderen spelen het spel door te bewegen. Deze bewegingen worden geregistreerd middels een bandje om hun pols met sensoren erin. De bewegingen en intensiteit ervan zijn wetenschappelijk onderbouwd effectief op cognitie en gezondheid. Op deze manier dringen we de negatieve cijfers terug van te weinig bewegen en de nadelige gevolgen van sedentair gedrag.

Betrokken personen: Basisschool de Doelakkers, beweegwetenschappers (Kinect Analysis), hardware developers (Design2Gather) en gamedevelopers (Blewscreen).

De uitdaging: Hoe wordt DIM een onderdeel van de dagelijkse routine op basisscholen?

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden