Jeugdhulp1op1

MillicentWillems

Millicent Willems

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Jeugdhulp1op1

Jeugdhulp1op1 geeft een antwoord op problemen die de jeugdhulpverlening kenmerkt: gebrek aan regie bij de jongere (en ouders), ontbreken van keuzes en een moeizame toegang. Jeugdhulp1op1 is in 2017 ‘live’ gegaan in de regio en biedt dus volop kansen voor de regio HvB.

Website Facebook pagina Instagram pagina

Mijn vraag

We zoeken ambassadeurs: een enthousiaste huisarts, schoolmaatschappelijk werker, jeugdarts of consulent die met jongeren de mogelijkheden van Jeugdhulp1op1 wil verkennen.

Ik kan helpen!

Jongeren kiezen hun eigen, persoonlijke hulpverlener

Probleem constatering: Ik zie een weinig transparant aanbod in de jeugdhulpverlening. Wie biedt nou precies welke soort hulp? En vervolgens: wat voor kwaliteit wordt er geleverd (bijv. cliëntbeleving)? Daarnaast is er een roep om effectiever jeugdhulpverlening waarbij de cliënt veel meer centraal staat. Tot slot kenmerkt de jeugdhulpverlening zich nog door een moeizame toegang door onder meer wachttijden.

Mijn betrokkenheid: Wat mij hierin drijft is het gebrek aan transparantie over het zorgaanbod en keuzes die jongeren en hun ouders hebben. De combinatie met wachttijden brengt hen in een passieve/ afwachtende rol. Je zou juist de kracht van jongeren en ouders moeten aanspreken.

Mijn idee: Platform voor jongeren om zèlf een keuze te maken uit individuele hulpverleners. Resultaat: regie, betrokkenheid en effectiviteit, een 'klik' is nl. het halve werk!

Betrokken personen: Gemeenten in HvB, Toegangs- en wijkteams in HvB, Stichting Inzet voor Zorg (kleine zorgaanbieders), IMW, MEE, R-Newt, schoolmaatschappelijk werk, etc.

De uitdaging: Hoe krijgen we Jeugdhulp1op1 ingebed in de bestaande regionale structuur?

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden