Samen Oplopen

LindaOtterman

Linda Otterman

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Samen Oplopen

Gezinnen met complexe problemen worden vaak toe geleid naar professionele zorg in de 2e lijn. Toch kunnen goede vrijwilligers veel betekenen in deze gezinnen omdat zij mee kunnen denken en doen in de leefwereld van het gezin, in urgente en dagelijkse zaken, ook buiten kantooruren. Voorwaarde is dat de vrijwilligers en het gezin goed begeleid worden door één persoon, een coördinator die hulpverlener is en die het gezin, de vrijwilliger en hulpverlening goed kent en werkt vanuit/met een Sociaal (wijk)team in de gemeente. De zorg kan zo gerust afschalen.
Informele hulp zo lang het kan, formele hulp als dat nodig is. Generalistisch en integraal door een optimale combi van een vrijwilliger en een professional.
Daardoor gaat het gezin beter draaien en groeien kinderen beter op.
In de praktijk blijkt dat Nieuwkomergezinnen deze combi van steun en zorg ook goed kunnen gebruiken.

Website Facebook pagina Twitter

Mijn vraag

Ik zou graag Co-creaties gaan maken met bestaande organisaties om Samen Oplopen uit te voeren in een gemeente

Ik denk vooral aan:
-Een welzijnsorganisatie zijn,
-Een vluchtelingenorganisatie die met statushouders werken
-Een sociaal team (de toegang)
-De maatschappelijke opvang

Zij moeten een combinatie durven maken van formele en informele hulp en het willen uitproberen in een pilot.

Ik kan helpen!

Een combinatie van (generalistische) informele en formele zorg voor gezinnen met complexe problemen

Professioneel begeleide vrijwilligers kunnen in samenwerking met professionele zorg veel betekenen in gezinnen met complexe problemen en nieuwkomergezinnen. Doordat ze een tijdje samen oplopen kan de zorg afschalen, gaat het gezin beter draaien en ontwikkelen kinderen in de gezinnen zich beter. Dit draagt bij aan geluk, mee-doen en een meer verbinding in de samenleving.

Probleem constatering: Mijn constatering in het veld van de formele en informele zorg is:
• Alleen professionele hulp sluit vaak niet aan bij de wensen van een gezin dat veel stress ervaart (door bijvoorbeeld een minimumsituatie, papieren of Nederland(s) niet begrijpen, problemen met de kinderen), en een klein sociaal netwerk heeft.
• Hulpverleners vinden het ‘eng’ gezinnen waar veel problemen spelen toe te vertrouwen aan een vrijwilliger.
• Professionals lopen tegen hun grenzen aan, terwijl een bredere betrokkenheid wenselijk is.
• Er zijn veel vrijwilligersinitiatieven. Het is echter vaak onmogelijk voor hen om generalistisch (voor brede problematiek) te zijn en ze zijn niet bedoeld voor complexe zorg. Daardoor is samenwerking tussen de vrijwilliger en de hulpverlener in het gezin lastig.

Mijn betrokkenheid: Als hulpverlener werkte ik meerdere jaren in probleemwijken. Als vanzelf ging ik, ook als medemens, breder meedenken en meedoen met allerlei soorten vragen en problemen. Ik verbond mijn eigen leven aan dat van hen en trok met de ouders en kinderen op. Deze betrokkenheid is echter ‘not-done’ als professional. Toch maakten juist deze gezinnen veel meer kleine stapjes om uit de negatieve spiraal te komen, dan dat ze bij een of meerdere professionals onderdak waren.

Ik realiseerde me dat ouders met een klein netwerk en veel zorgen in hun gezin dit missen: een goede vriendin, zus- of moederfiguur. En zo is Samen Oplopen begonnen. We hebben veel ervaring opgedaan met multiprobleemgezinnen in Zeist, de Bilt, Hilversum en Amersfoort, waar we rond de 400 koppelingen van vrijwilligers aan gezinnen hebben gemaakt. Vaak vluchtelinggezinnen of -jongeren, alleenstaande moeders en gezinnen in een minimumsituatie.
Ik wil graag deze gezinnen de zorg bieden waar ze naar verlangen en wat werkt.

Mijn idee: Zet ook in gezinnen met complexe problematiek goede vrijwilligers in.

Geef het vertrouwen aan de doorverwijzers, door een coördinator aan te stellen die zelf hulpverlener is. Zij kent het gezin en de vrijwilliger goed en verleent zo nodig zelf wat hulp in het gezin, ze waarborgt het veilig opgroeien van de kinderen in het gezin, zorgt dat de vrijwilligers toegerust en goed begeleid worden en dat er, zo nodig, warm samen gewerkt wordt met andere hulpverleners in het gezin.
Het doel van deze brede manier van steun en zorg verlenen is: verbetering van het gezinsklimaat van gezinnen met complexe problemen, participatie en integratie, met als gevolg voorkomen van zware problematiek en tweedelijns hulpverlening (preventie), waardoor de kinderen in de gezinnen zich sociaal en emotioneel gezond ontwikkelen.

Een vrijwilliger die ín het gezin komt kan de volle breedte van de zorgen als geen ander zien. De vrijwilliger denkt en doet op een menselijke manier mee met alle alledaagse en urgente zaken die er toe doen, op het ritme en vanuit de behoefte van het gezin. Dat kan ook buiten kantooruren zijn.
Als er zorg is voor alle problemen tegelijk gaat het gezin pas écht beter draaien. Dat is belangrijk omdat hier het kind het meest van de tijd leeft.

Het voordeel van één organisatie die formele én informele hulp biedt is dat je op meerdere gebieden (generalistisch) zorg kunt inzetten met tóch weinig gezichten, want dat geeft het gezin alleen maar meer stress.
Wat centraal staat is aansluiten bij de leefwereld van het gezin en hún zorgen, het versterken van de eigen kracht van de gezinsleden en het opbouwen en uitbreiden van hun sociale netwerk. Zodat ze straks zelf weer verder kunnen. De vrijwilligers worden daarop getraind en intensief begeleidt.

Het gevolg is:
1. Gezinnen komen uit de negatieve spiraal door het breed mee denken en doen van mede-burgers.
• Gezinnen worden zelfredzaam en gelukkiger
• Kinderen ontwikkelen zich beter
• Sociale netwerken breiden uit
• Gezinnen integreren en participeren beter
• Gezin is blij met de integrale aanpak
2. Burgers uit verschillende leefwerelden begrijpen elkaar beter en delen hun levens. Zij ontwikkelen zich daardoor.
3. Er is een unieke brug tussen formele en informele zorg: een hulpverlener als coördinator samen met een vrijwilliger en samenwerking met zorg.
4. Zorg in de gemeente is preventief of schaalt af, er zijn minder kosten

Betrokken personen: • Gezinnen met problemen die aangemeld zijn bij hulpverlening of dat overwegen.
• Een initiatiefrijke, ondernemende coördinator die hulpverlener is en de sociale kaart in de gemeente goed kent.
• Samenwerking met Sociaal teams / de Toegang, maar ook met andere ‘vindplekken’ van gezinnen die het zwaar hebben, zoals scholen, Welzijn, GGD, consultatiebureau, vluchtelingenwerk.
• Goede vrijwilligers die hun leven zelf goed op orde hebben en iets willen betekenen voor een gezin of jongere.
• Gemeente die innovatie in de zorg wil en wil de zorg wil transformeren naar een optimale combi tussen informele en formele zorg.

De uitdaging: • Gemeenten vinden die Samen Oplopen gaan uitvoeren.
• Zoeken welke partij Samen Oplopen het best kan uitvoeren: Welzijn, Organisaties die met vluchtelingen werken of de Toegang?
• Co-creaties maken met het al bestaande aanbod voor gezinnen in HvB
• Samen met Steunouder aan bod aan elkaar verknopen.
• Goede coördinatoren te vinden die de gemeenten en organisaties kennen, zelf hulpverlener zijn, willen samenwerken met allerlei partijen en flink ondernemend kunnen zijn.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden