Stichting Verwonderwijs

Ingrid van Hest

Ingrid van Hest

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Stichting Verwonderwijs

Persoonsvorming in het onderwijs? Ja, zeker! Get Real! van stichting Het Verwonderwijs is een jaarprogramma voor studenten in het hoger onderwijs. Tien onderwijsdagen worden bewustwordingsprocessen gestimuleerd op de gebieden: gezondheid, relaties,
werk/opleiding en geld. Studenten leren kijken naar patronen bij zichzelf en anderen. Zij leren zich bewust te zijn van de impact van hun eigen keuzes en gedrag.

Website

Get Real! is bedoeld voor HO studenten van alle leerjaren die open staan voor groei en persoonsvorming.

Probleem constatering: De grootste spijt die mensen voelen op hun sterfbed is dat ze hun leven niet geleid hebben zoals ze hadden gewild. Als jij niet voor jezelf kiest, wie doet het dan voor je? Get Real! maakt persoonsvorming concreet in het onderwijs.

In 'De staat van het onderwijs (pag 21,22 14-04-2021) https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2021/04/14/de-staat-van-het-onderwijs-2021 staat beschreven dat:
- “Elke leerling en student kent zichzelf en heeft geleerd zelfstandig keuzes te maken” en “Zicht op de invullingen van persoonsvorming ontbreekt.”
- Daarnaast wordt benadrukt dat het “Welbevinden van leerlingen en studenten onder druk door corona staat” en “Eenzaamheid en beperkt welbevinden komen bij meer leerlingen en studenten voor dan vóór de pandemie.”

De belangrijkste maatschappelijke bijdrage Get Real! is studenten leren begrijpend leven door eigenaarschap en veerkracht te vergroten. Ze maken hun eigen leven leuker, krijgen meer zelfvertrouwen, minder depressies en meer positieve gedachten.

Mijn idee: Get Real! is een jaarprogramma voor studenten in het hoger onderwijs. Tien onderwijsdagen worden bewustwordingsprocessen gestimuleerd op de gebieden: gezondheid, relaties, werk/opleiding en geld. Studenten leren kijken naar patronen bij zichzelf en anderen. Zij leren zich bewust te zijn van de impact van hun eigen keuzes en gedrag. De methodiek bestaat uit tien stappen en eenvoudige oefeningen, modellen, inspirerende filmpjes, meditaties, muziek en beweging. De coaches van Get Real! zorgen voor een liefdevolle en veilige setting waarin studenten leren en onderzoeken van én met elkaar.

Woorden die jouw leven echt veranderen: DOE HET!

Betrokken personen: Get Real! is bedoeld voor HO studenten van alle leerjaren die open staan voor groei en persoonsvorming. Voorwaarde voor deelname is dat de student noodzaak ziet om iets in zijn leven te veranderen. Studenten die in een GGZ traject zitten krijgen eerst een intake.Later wil de stichting ook programma’s gaan schrijven voor het VO, MBO en PO.

De uitdaging: - Een regionaal podium voor je initiatief: Hoger Onderwijs in Tilburg
- Netwerk/ expertise: Toegang krijgen tot, en beschikbaar zijn van een breed, divers en deskundig netwerk. Directe toegang tot beslissingsbevoegden in het Hoger Onderwijs in en rond Tilburg.
- Financiering: Financiële ondersteuning om het idee uit te werken en uit te voeren. Uitwerken programma’s, marketing, studenten betrekken in de werving, begeleiden programma’s.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden