Schildje Experience

Nicky Schijvens & Natascha Pankow

Nicky Schijvens & Natascha Pankow

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond

Er wordt veel te vaak OVER en VOOR het kind gesproken in de aanpak van kindermishandeling. Zelfs jonge kinderen (4-8 jaar) hebben recht op educatie rondom dit onderwerp, zodat zij een ander referentiekader kunnen opbouwen. Dat ze weten dat ze over dit onderwerp kunnen en mogen praten en dat zij weten dat ze niet schuldig zijn. Maar wie brengt ze dit onderwerp bij? Zijn veel beroepskrachten niet handelingsverlegen? Welke rol spelen ouders hierbij? Hoe praat je nou met het jonge kind over dit onderwerp? Daarom organiseren wij de Schildje Experience: een aanbod voor alle betrokkenen, waarbij beleving centraal staat!

Verdiepende informatie over….. Schildje Experience: Weet van kindermishandeling!
Voor kinderen, leerkrachten en ouders

Probleem constatering: Per jaar worden er in Nederland minstens 119.000 kinderen blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling, en dit is mogelijk pas het topje van de ijsberg. Wist jij dat kindermishandeling wordt gezien als één van de grootste geweldsproblemen van onze samenleving. Gemiddeld groeit 1 op de 10 kinderen op in een onveilige thuissituatie.
Scholen worden heden ten dagen afgerekend op hun schoolresultaten en willen uiteraard allemaal zo goed als mogelijk presteren. Maar hoe kan het dan zijn dat er op bijna geen enkele school aandacht is voor het onderwerp kindermishandeling? We leren kinderen rekenen, taal, leren ze over pesten en gezonde voeding, maar het praten over ‘veiligheid’ en kinderen hierin een ander referentiekader bieden is essentieel om überhaupt tot deze resultaten te kunnen komen. Een kind komt immers pas tot ontwikkeling op het moment dat het zich veilig voelt.
Zelfs jonge kinderen (4-8 jaar) hebben recht op educatie rondom dit onderwerp, zodat zij een ander referentiekader kunnen opbouwen. Dat ze weten dat ze over dit onderwerp kunnen en mogen praten. Dat ze weten hoe ze emoties kunnen benoemen. Dat ze weten hoe ze vriendjes kunnen helpen. Maar bovenal: dat zij weten dat ze niet schuldig zijn aan de ontstane situatie. Maar wie brengt ze dit onderwerp bij? Zijn veel beroepskrachten niet handelingsverlegen in het bespreekbaar maken van het onderwerp? Welke rol spelen de ouders hierbij? Hoe praat je nou met het jonge kind over dit onderwerp? Hoe vergroot je ouderbetrokkenheid? En hoe doorbreken we het taboe dat kindermishandeling heet?

Mijn idee: Een interactief ochtend- en middag programma met een passend aanbod voor alle betrokkenen. Het kind staat hierbij centraal. Echter is het belangrijk dat we ook beroepskrachten (de leerkracht) en ouder(s) inspireren, zodat we gezamenlijk het verschil kunnen maken in het belang van het kind. Ieder kind verdient het toch om veilig op te groeien?

De Experience staat in het teken van Schildje. Een schildpad die het thuis niet zo fijn heeft. Maar door hierover te praten én met hulp van zijn vriendjes en juf Toos komt het weer goed.

Betrokken personen: Stichting Groei Veilig en Fabriek69, in samenwerking met Stichting Annetje, de gemeente Hilvarenbeek, Rauwkost, Zotte Lotte, Fontys Hogeschool Pedagogiek.

De uitdaging: We willen dat De Schildje Experience landelijk wordt ingezet en met veel enthousiasme wordt ontvangen.

Op de deelnemende scholen binnen de regio Hart van Brabant:
- Weten kinderen dat bepaalde thuissituaties niet normaal, of anders kunnen zijn;
- Weten zij dat ze hierover kunnen en mogen praten en bij wie zij hiervoor terecht kunnen;
- Kennen de kinderen het onderscheid tussen kleine geheimpjes (welke je voor jezelf mag houden) en verdrietige geheimpjes (die je met een volwassene moet delen);
- Weten ze dat kinderen nooit schuldig zijn aan een onprettige thuissituatie;
- Zijn de Ouders geïnformeerd over de inhoud en doelstellingen van de Experience;
- Hebben de ouders de mogelijkheid gehad voor het stellen van vragen middels een digitale Q&A;
- Kennen de deelnemende ouders (aan de digitale ouderavond) het verschil tussen normale ontwikkeling en signalen van kindermishandeling
- Weten de ouders welke rol zij kunnen aannemen op het moment dat zij zich zorgen maken over een kind binnen hun omgeving;
- Weten de ouders waar zij terecht kunnen op het moment zij zelf vragen hebben rondom het opvoeden en opgroeien van hun kind;
- Ervaren leerkrachten dat het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn om met het jonge kind te praten over kindermishandeling;
- Hebben leerkrachten kennis opgedaan over wat zij kunnen en moeten doen op het moment een kind uit hun klas signalen van kindermishandeling laat zien of met een (spontane)onthulling komt;
- Is de kennis van leerkrachten rondom de Meldcode opgefrist;
- Is de bewustwording van leerkrachten rondom het onderwerp kindermishandeling vergroot.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden