LuisterCoach

DeirdreHomminga

Deirdre Homminga

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: LuisterCoach

Luisteren is helend. Hierop is LuisterCoach gebaseerd, leerlingen/studenten op een laagdrempelige wijze de mogelijkheid bieden hun verhaal te kunnen vertellen. Dit alles in een veilige setting waarin anonimiteit, vertrouwen, rust, veiligheid, verbinding en aandacht de belangrijkste pijlers zijn.

Mijn vraag

Platform realiseren waar jongeren zonder drempel hun verhaal kunnen vertellen. Hiervoor zoeken wij maatschappelijk betrokken partijen die funding kunnen realiseren.

Ik kan helpen!

Luisteren is helend. Hierop is onze dienst gebaseerd, leerlingen/studenten op een laag-drempelige wijze de mogelijkheid bieden hun verhaal te kunnen vertellen. Dit alles in een veilige setting waarin anonimiteit, vertrouwen, rust, veiligheid, verbinding en aandacht de belangrijkste pijlers zijn.

Probleem constatering: Er is veel geschreven en er zijn veel documentaires gemaakt en studies gedaan omtrent de onderwerpen stress, burn-out, depressie en andere aanverwante klachten onder jongeren.

Mijn betrokkenheid: In onze coachpraktijken horen wij deze signalen van jongeren die wij begeleiden. Dit raakt ons en heeft ons er toe aangezet om in actie komen. Hieruit heeft zich het idee en de dienst LuisterCoach ontwikkeld.

Mijn idee: Wij zijn van toegevoegde waarde voor een school-opleiding. Door een veilige omgeving te bieden aan jongeren waar zij in anonimiteit hun verhaal kwijt kunnen, voorkomen we dat ze vroegtijdig uitvallen of hun schoolprestaties afnemen. Wij verlichten de druk op het huidige lerarenbestand en de zorg op school zodat zij kunnen doen waar zij heel goed in zijn. Dit doen we door:
• Fysieke gesprekken met studenten op basis van behoeften binnen de school (op afspraak en/of middels een ‘inloopluisteruur’)
• Fysieke gesprekken met studenten op basis van behoeften buiten de school
• Het geven van workshops, trainingen of voorlichting binnen de school (aan bijvoorbeeld studenten, leerkrachten, ouders)
• Het geven van webinars
• Virtueel bereikbaar zijn via WhatsApp, Skype/Facetime, telefoon, mail en nog te ontwikkelen kanalen

Betrokken personen: Bob Mijling en Deirdre Homminga

De uitdaging: Een platform kunnen realiseren waar jongeren zonder drempel hun verhaal kunnen vertellen. Daar waar ze er zeker van zijn dat het niet vastgelegd wordt, waar ze niet gezien worden door andere studenten of leraren of wie dan ook. Dat ze zich veilig voelen om te delen, wellicht wat richting mee krijgen en dan verder kunnen. Geen ouders die meteen ingelicht worden, geen rapportages, maar gewoon aandacht.


Wij moeten nu groter denken en met partijen in gesprek om hier de juiste vorm aan te geven maar ook funding te kunnen realiseren om dit mogelijk te maken.
Het is een groot maatschappelijk probleem en we moeten er echt iets mee willen onze jongeren straks ook overeind blijven.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden