Passend vervoer voor de Jeugd GGZ/ Jeugdstrafrecht

TijnKoomen

Tijn Koomen

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: GGZ Opweg

Vervoer voor kinderen en jongeren in de GGZ of gesloten jeugdzorg geschiedt veelal met ambulances of cellenbusjes. Wij denken dat er humanere en passendere manieren zijn om het vervoer te organiseren; zo normaal mogelijk.

Website Twitter

Mijn vraag

Ik zoek gemeenten die open staan om de huidige manier van vervoer te bevragen, en mee te denken om dit kwalitatief te verbeteren.

Ik kan helpen!

Wij willen het vervoer voor kinderen met een achtergrond in de Jeugd GGZ of in het Jeugdstrafrecht humaner en passender maken.

Probleem constatering: Binnen de gesloten jeugdzorg en de jeugd-GGz worden veel kinderen vervoert door ambulances of cellenbusjes van DV&O. Wij denken dat het vervoer voor kinderen die zorg behoeven maatwerk moet zijn, waarbij dwang en drang, medicatie en opsluiting vermeden moet worden waar mogelijk.

Mijn betrokkenheid: Na ervaring opgedaan te hebben binnen het vervoer in de volwassen GGz, zien wij ook hoe het vervoer in de jeugdzorg passender en menswaardiger opgepakt kan worden.

Mijn idee: Een vervoersdienst die is gericht op het begeleiden en vervoeren van kinderen en jongeren die een beperking hebben in de zelfredzaamheid. Met als uitgangspunt; normaliseren.

Betrokken personen: Kinderen die jeugdzorg ontvangen, Innovatieve gemeenten, Compaan en de Bocht, Bureau Jeugdzorg Tilburg, GGz Breburg, PAAZ ETZ.

De uitdaging: De omvang van de vraag, de inkoopafspraken m.b.t. vervoer binnen gemeenten, de wens van kind en ouder m.b.t. vervoer

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden