Superster(k)

MikeGroeneweg

Mike Groeneweg

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Project BOKS

Met dit initiatief beogen we kinderen in moeilijke gezinsomstandigheden te bereiken via het welzijnswerk. Laagdrempelig. Dichtbij, in de wijk waar het kind woont. Omdat we ons beseffen dat niet alle kinderen en jongeren gelijke kansen hebben om zich te ontwikkelen. Met dit project willen we vanuit preventief oogpunt, actief een bijdrage leveren aan het versterken van kinderen die het vanwege omstandigheden lastiger hebben dan hun leeftijdgenootjes. Te denken valt aan kinderen die opgroeien in armoede, opgroeien te midden van een vechtscheiding, kind zijn van verstandelijk beperkte ouders of tijdelijk met hun ouder(s) wonen in een opvanghuis.
We zien in ons werk veel kinderen met beperkte sociale vaardigheden en weinig zelfvertrouwen, waardoor zij extra kwetsbaar zijn. Als het in een gezin ontbreekt aan constructieve communicatie en voldoende veiligheid, bestaat de kans dat kinderen niet de sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen om zich in de maatschappij te kunnen handhaven. Zij lopen hierdoor meer risico om situaties verkeerd in te schatten, gedragsproblemen te ontwikkelen, in conflict te raken met anderen, gedemotiveerd te raken op school, etc.

De interactieve film "Superster" moet een doorontwikkeling worden op basis van bestaand materiaal van Project Boks. Belangrijkste doel is talentontwikkeling en ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Voor kwetsbare kinderen is dit een grotere uitdaging. Een gecombineerde aanpak van het filmmateriaal, aangevuld met creatieve workshops en uitgevoerd met gebundelde krachten, zou moeten bijdragen aan het vergroten van de kansen op een gezonde en veilige toekomst van deze kinderen en het doorbreken van “generationele overdracht” van sociale problemen.

Mijn vraag

Wie heeft er (ervarings-)kennis die wij kunnen gebruiken voor de themaontwikkeling in de film ? Zijn er andere organisaties die mee willen participeren in dit traject of in het begeleidingsteam ?

Ik kan helpen!

Ik kan helpen!

We willen de interactieve methodiek van Superster doorontwikkelen om in te zetten bij kwetsbare kinderen.

Probleem constatering: Kinderen die opgroeien in een gezin met veel problemen, kunnen in hun ontwikkeling bedreigd worden. We merken dat sommige kinderen moeilijk emoties kunnen herkennen en benoemen, laat staan hun emoties kunnen uiten. Daarmee is het voor deze kinderen lastiger om zich te verhouden tot anderen.
Als het in een gezin ontbreekt aan constructieve communicatie en voldoende veiligheid, bestaat de kans dat kinderen niet de sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen om zich in de maatschappij te kunnen handhaven. Zij lopen hierdoor meer risico om situaties verkeerd in te schatten, gedragsproblemen te ontwikkelen, in conflict te raken met anderen, gedemotiveerd te raken op school, etc.

Een 16-jarige jongen uit de opvang zegt hierover:
“Ik vind dat je kinderen moet begeleiden in grenzen aangeven tegenover hun vrienden en andere mensen, zodat andere mensen een beetje respect tonen en rekening met je houden.” (Bron: Veilige Toekomst, Federatie Opvang en Kinderpostzegels)


Mijn betrokkenheid: Wij zien helaas dagelijks nog voorbeelden van kinderen die hun talenten niet kunnen benutten, zich minder waard voelen dan anderen en sociaal geïsoleerd raken. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wij geloven in de kracht van kinderen.
Initiatiefnemer Mike heeft in zijn leven zelf aan den lijve ondervonden hoe lastig het kan zijn als het thuis misgaat en hoeveel moeite het dan vervolgens kan kosten om je staande te houden. Toch heeft hij dit voor elkaar “gebokst”. Met die ervaring wil hij kinderen die het nu lastig hebben, iets meegeven. Hij doet dit al met het huidige aanbod vanuit zijn stichting.

Mijn idee: Middels de interactieve film Superster en aanvullend programma, willen we een combinatie van kwetsbare en minder kwetsbare kinderen prikkelen en vaardigheden aanleren die hen zullen helpen om zich te ontplooien, talenten te ontwikkelen en te participeren in deze maatschappij.
Voor dit traject gaan we samen op zoek naar verdieping, naar thema’s die meer beladen zijn, maar wel heel belangrijk om te bespreken. Dit in een vorm die uitdagend en prikkelend is en die kinderen van deze tijd aanspreekt. In te zetten als een vorm van preventie of als psycho-educatie, om ingrijpende gebeurtenissen in het leven beter te kunnen plaatsen, om ervaringen te delen en nieuwe leerervaringen op te doen. Hoewel we lastige thema’s aan bod willen laten komen, moet het materiaal en de aanpak vooral ook gericht zijn op het ontdekken van krachten en talenten. Dit zijn bouwstenen die kunnen bijdragen aan herstel na ingrijpende gebeurtenissen. Heel belangrijk dus om kinderen hiervan bewust te maken. Ervaringsdeskundigen weten hier alles van, dus willen we die kennis zeker benutten.

Betrokken personen: Project Boks, SMO Traverse, R-newt kids (Contour de Twern)

De uitdaging: 1. zijn er meer betrokken instanties nodig voor dit traject ? (Sterk huis, RIBW, Onderwijs)
2. welke kennis is er nu al om te gebruiken voor de ontwikkeling van de film en nodig om te kunnen starten ?
3. aan het einde van het traject weten we welke thema's er in de film verwerkt kunnen worden
4. we weten wat er nodig is om te kunnen starten en hebben een reëel tijdspad
5. zijn de (technische) randvoorwaarden haalbaar om te kunnen starten ?
6. wie gaan er in het begeleidingsteam ?
7. kosten/begroting
8. waar moeten de uitvoerende medewerkers aan voldoen ?
9. wie is precies de doelgroep (kinderen), hoe en waar bereiken we ze ?

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden