Samenwerkingspartners

Het innovatienetwerk jeugd kent een aantal kernpartners, die gezamenlijk de activiteiten regisseren en deels ook organiseren. De kernpartners ontmoeten elkaar in het Supportteam.

Sinds zomer 2016 zijn de kernpartners Fontys Hogeschool Pedagogiek en het kennisnetwerk Samenwerkende Jeugdzorgspecialisten (SJS) aangesloten bij het innovatienetwerk jeugd en zijn zij actief in het supportteam.

Naast deze kernpartners zijn er nog veel meer personen betrokken bij het innovatienetwerk. Al dan niet namens een organisatie of op persoonlijke titel. Bijvoorbeeld als initiatiefnemer, als meedenker of meedoeners in een innovatielab of een van de themabijeenkomsten. Vaak in meerdere rollen tegelijk: als ouder, professional, bestuurder, vrijwilliger, betrokken inwoner van de regio Hart van Brabant: altijd met grote betrokkenheid bij kinderen en jongeren. Met ideeën voor de leefwereld van de jeugdigen.

Een netwerk is doorlopend in beweging, en altijd zijn nieuwe belangstellenden welkom mee te innoveren. Ook in het genoemde supportteam. Vragen? Belangstelling? Neem dan contact op met coördinator Jacqueline van Zwieten via het contactformulier.

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden