Over het innovatienetwerk jeugd

'Samen innoveren voor en mét de jeugd'. Het innovatienetwerk jeugd ondersteunt jouw idee voor de jeugd(hulp).

Binnen het netwerk krijgt iedereen de ruimte om zijn of haar idee te presenteren en de steun te vinden die nodig is om de innovatie op gang te brengen.

De regio Hart van Brabant is een samenwerkingsverband van negen gemeenten. Zij zijn eind 2014 het innovatienetwerk jeugd gestart. Met als doel om initiatieven te verkennen, te ontwikkelen en duurzaam te realiseren, die bijdragen aan de transformatieopgave van het jeugddomein.

In 2015 is er een voortvarende start gemaakt, zoals blijkt uit het winnen van de European Social Innovation Award. Inmiddels kijken we met trots terug op 62 ingediende ideeën, waarvan er 25 zijn gepitched. Hiervan worden / zijn er 17 verkend en ontwikkeld. Er staan alweer nieuwe initiatiefnemers klaar.

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden