Voorwaarden voor deelname

In het netwerk ondersteunen we initiatieven die er toe doen en die het in zich hebben om impact te hebben voor de jeugd in de regio Hart van Brabant.

Alle aanwezigen bij de pitchbijeenkomst samen bepalen of jouw idee een goed en innovatief is. Het aanwezige publiek en de vakjury stemmen op jouw idee, op basis van de volgende criteria:

  • Het beoogt bij te dragen aan de regiodoelen: Betere kwaliteit van leven voor kwetsbare jongeren en hun omgeving tegen lagere zorgkosten
  • Het begint bij de vraag van de jongere
  • Je kunt aangeven waarom dit idee innovatief is
  • Het vindt plaats in de regio Hart van Brabant
  • Er staat een gecommitteerd team (onafhankelijk, divers en relevant)
  • Er wordt gewerkt met de probeer & leeraanpak
  • Alle leerervaringen worden open gedeeld
  • Er staat in 150 dagen een concreet resultaat

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden