Toffe peers

LizeVandenberghe

Lize Vandenberghe

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Initiatief zoekt team

Jongeren kunnen nog steeds niet 24/7 meteen vanuit hun huis/locatie bij iemand terecht zonder hoge nood. Dit hoeft niet op te lopen: meteen een gesprekje met iemand die verstand heeft van jouw thema kan al zoveel goeds doen!

Mijn vraag

Ik zoek mensen van de overheid en jeugdwelzijnsinstellingen om mee te denken over dit idee. In een later stadium wil ik graag in contact komen met app-ontwikkelaars, wellicht mensen die bekend zijn met gamification en mensen die bekend zijn met juridische aspecten van online hulpverlening en kadering.

Ik kan helpen!

Dat jongeren 24/7 met iemand in gesprek kunnen die bekend is met hun thema vanuit ervaringsdeskundig en/of professioneel oogpunt

Probleem constatering: Jongeren praten veel met elkaar online. Vaak gaan ze bij nood online om met anderen te kunnen praten. Buiten kantooruren moet je toch al snel in crisis zitten om een bepaalde noodlijn te kunnen bellen als je hulp nodig hebt. Er zijn telefoondiensten die je kan bellen, maar nooit gericht op jouw situatie of probleem. Je kan niet meteen even terecht bij iemand. Er zijn fora's op internet maar hier ben je niet direct in contact met iemand, plus het is niet anoniem in de zin van een 1-1 gesprek. Daarnaast hoeft een situatie niet uit de hand te lopen als je op voorhand al met iemand in gesprek kan die met jouw thema bekend is. Zo iemand kan je helpen met tips, (professioneel) advies en een luisterend oor.

Mijn betrokkenheid: Tot 5 jaar terug was ik zelf een jeugdzorgjongere. Tegenwoordig ben ik jeugdzorgprofessional en werk ik binnen de jeugdzorg en jeugd-ggz. 's Avonds, zelfs toen ik bij een instelling woonde, op kamers via begeleid wonen en uiteindelijk in mijn eigen appartement voelde ik me wel eens eenzaam of wilde ik over bepaalde dingen praten. Dat ging niet. Vroeger is dat wel eens uit de hand gelopen. Daarnaast hoor ik van alle jongeren van nu unaniem terug dat ze gewoon even met iemand in gesprek willen die hen snapt, maar ook verder kan helpen. Daar willen ze niet op hoeven wachten!

Mijn idee: Ik wil een app laten ontwikkelen die twee componenten heeft: vrijwilligers en professionals. Mensen (vrijwilligers) kunnen zich aanmelden bij de app als ze bekend zijn met een bepaald thema. Denk aan gescheiden ouders, autisme, psychische problematiek, een handicap noem maar op. Deze vrijwilligers worden (online) getraind voordat zij als vrijwilliger aan de slag kunnen gaan op gespreksvoering. Zij kunnen aangeven met welke thema's zij bekend zijn en waar ze jongeren mee verder kunnen helpen. Als een jongere de app installeert, geeft hij/zij het thema aan waarover hij/zij in gesprek wil. Daarop worden de beschikbare online vrijwilligers getoond met wie men een gesprek kan beginnen. Het gesprek wordt beoordeeld door de hulpvrager op verschillende aspecten zoals professionaliteit, empathie, behulpzaamheid en betrokkenheid. Zo kan een vrijwilliger door middel van gesprekken laten zien hoe hij de gesprekken voert (online profilering) en kan een jongere uit de pool zien welke vrijwilligers hoog scoren, zodat zij een keuze kunnen maken met wie zij in gesprek willen.

Het tweede aspect zijn de professionals. Dit kunnen ervaringsdeskundigen, pedagogen, psychologen etc. zijn van een organisatie die zich heeft aangemeld voor de app. Een organisatie betaald om op de app een plek te kunnen krijgen. Op basis van GPS locatie (optie, hoeft niet) zien jongeren welke organisaties in hun buurt zijn die werken met de thema's waar de jongere iemand bij nodig heeft. Zo kunnen ze direct in contact komen met iemand van de organisatie. Ook de organisatie wordt beoordeeld op de online gesprekken. Het bespaart kosten en creeert naamsbekendheid: dat werkt drempelverlagend om later alsnog bij een organisatie in gesprek te gaan. De organisatie kan medewerkers flexibel inzetten omdat zij zelf kunnen kiezen wanneer zij online gaan en hoeveel uur ze hier aan besteden (zowel overdag als 's nachts). Jongeren kunnen meteen met een professional (eventueel buiten kantooruren) in gesprek komen en kennis maken met een hulpbiedende organisatie. Crisis kan voorkomen worden, jongeren kunnen preventief hulp zoeken en kennis maken met hulpbiedende organisaties en meteen gebruikmaken van tips en adviezen van professionals om met hun situatie/probleem te dealen.
Met de vrijwilligers kan ten alle tijden anoniem worden gechat, het is nog niet concreet of dit ook moet gelden voor gesprekken met de professionals. Het moet wel gratis blijven voor jongeren.

Betrokken personen: Jeugdzorg-, jeugdGGZ en jeugdwelzijnsorganisaties, vrijwilligers, eventueel zorgverzekering (vergoede uren voor zorgprofessionals), overheid, ICT (monitoring, privacywaarborging).

De uitdaging: Er is al uitgezocht of hier behoefte aan is onder jongeren, het antwoord was ja. Privacywaarborging moet uitgezocht worden (hoe kunnen gesprekken online vertrouwelijk blijven in alle opzichten). Daarnaast: voelen medewerkers van hulpverlenende instellingen er iets voor om online ook aan de slag te gaan om bereikbaar te zijn voor jongeren.

alle initiatieven

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden