Boilrs Hub

NicolePeeters

Nicole Peeters

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: In het verkenningstraject
    Bedrijfsnaam: Boilrs Hub

Voor jongeren met hoog functionerend autisme, die vastlopen op school of werk, ontwikkelen wij een GROWTH locatie waar we een uniek GROWTH programma aanbieden op basis van talentontwikkeling, zodat de jongeren weer geloof in zichzelf en hun toekomst krijgen.

Website Facebook pagina

Mijn vraag

We zijn op zoek naar een locatie waarin we onze aannames/concept kunnen toetsen. We gaan ook graag in gesprek met zorg- en onderwijsinstellingen om te verkennen of we gezamenlijk arrangementen kunnen ontwikkelen.

Ik kan helpen!

Geloof in jezelf! Wij geloven in jou!

Probleem constatering: Voor veel jongeren met hoof functionerend autisme is ontwikkelen binnen het formele onderwijs of lastig. Het geeft veel stress en soms ook uitval van school. Of jongeren redden het niet op hun werk. Er bestaat geen alternatief waar deze jongeren overdag naar toe kunnen om hun passies & talenten te ontwikkelen en deze verbinden aan mogelijkheden in de maatschappij.

Mijn betrokkenheid: Mijn dochter is op 16 jarige leeftijd uitgevallen met een depressie, ze wilde niet meer leven. De combinatie van de schoolomgeving en haar autisme, gaf haar zoveel stress, dat ze totaal opgebrand was. Na een periode van opkrabbelen, sloeg opnieuw onrust toe: Hoe kan ik ooit zelfstandig leven? Ik kan toch niks...Haar brein was enigszins tot rust gekomen maar het geloof in zichzelf was weg. Ook voelde ze zich eenzaam; kwam niet of nauwelijks in contact met andere jongeren. Dat raakte me zo: mijn prachtige dochter, met zoveel talenten, die door zo'n nare ervaring, zo jong al, het geloof in zichzelf en haar talenten kwijt was. En ze was niet de enige, leerde ik. Dat motiveerde mij om het initiatief te nemen om Boilrs Hub op te richten

Mijn idee: Een uniek GROWTH programma op een GROWTH locaite, waar jongeren met hoog functionerend autisme, hun passies en talenten kunnen ontwikkelen en deze verbinden aan mogelijkheden in de maatschappij. Zodat ze weer geloof in zichzelf en hun toekomst krijgen.

Betrokken personen: Het kern ontwikkelteam bestaat uit: 2 jongeren met autisme, een talentcoach, een autismecoach en een pedagoog. Een ring van experts:
o.a. psychiater, psycholoog, leerkracht, jobcoach, arbeidsdeskundige. Instellingen met wie we in gesprek zijn: een zorginsteling, een revalidatiecentrum, een onderwijs experisecentrum, een universiteit (neuropsychologie)

De uitdaging: 1. Locatie :
Wat maakt de locatie veilig en prettig voor de doelgroep?
Wat maakt dat de jongeren er ontspannen kunnen verblijven?
Wat maakt dat jongeren er gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen?
2. Talentontwikkelingsprogramma’s :
Wat maakt dat jongeren uit de doelgroep talenten gaan ontdekken en ontwikkelen?
Welke activiteiten sluiten aan bij hun vraag?
Hoe houden zij eigen regie & hoe oriënteren zij zich op een vervolgstap (arbeid, school)?
(hoe) Kan een digitaal platform van dienst zijn bij levenslang leren?
3. Netwerkopbouw :
Welke partijen zijn nodig om de instroom, ontwikkeling en uitstroom van jongeren (samen) vorm te geven?
Wat betekent dit voor de communicatie (1 plan/aanpak per jongere)? Wat betekent dit voor de positionering van Boilrs Hub?

alle initiatieven

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden