Verslaafd aan Ontwikkeling

Rick & KevinDieters & Smink

Rick & Kevin Dieters & Smink

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Gaat pitchen
    Bedrijfsnaam: Verslaafd aan Ontwikkeling

Mentale gezondheid, het is een thema wat steeds belangrijker wordt. Kijkend naar de recente ontwikkeling rondom de psychische stabiliteit van middelbare scholieren is dit ook uiterst noodzakelijk. Het gaat namelijk erg slecht met de psyche van de Nederlandse jeugd. 1 op de 7 jongeren heeft last van aan depressie gerelateerde klachten (Bron: Trimbos). 80% van de jongeren zat in 2020/2021 tegen een burn out aan (Bron: AD). Zo kunnen we helaas nog een hele tijd doorgaan. Dit moet veranderen! Daarom wilt Verslaafd aan Ontwikkeling een online module ontwikkelen voor middelbare scholieren. Hiermee kunnen wij jongeren de juiste handvatten aanreiken bij het omgaan met psychische problematiek, het ontwikkelen van zichzelf en de omgang met drank en drugs in een maatschappij waar dit een steeds groter probleem wordt. Samen kunnen we het verschil maken voor een mentaal gezondere & weerbaardere jeugd. Met en voor elkaar!

Website Facebook pagina Instagram pagina

Mijn vraag

Een budget waarmee we een netwerk van professionele partners kunnen opbouwen zodat we een gedegen onderzoek kunnen uitvoeren, waardoor de inhoud van de werkmap een zo hoog mogelijke kwaliteit heeft. Ook zoeken wij een of meerdere partners die expertise hebben op het gebied van het ontwikkelen van een online module/werkmap.

Ik kan helpen!

'Module mentale gezondheid voor middelbare scholieren.' Een mentaal gezondere én weerbaardere jeugd, die beter weet wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze daar kunnen komen door gerichte stappen te zetten!

Probleem constatering: Wij zijn tot deze constatering gekomen door zowel feiten & cijfers, als in het direct contact staan met de doelgroep jongeren én scholieren door ons werk in het sociale domein. Bovendien hebben wij ook onze eigen ervaringen als middelbare scholieren.

Hieronder treft u enkele cijfers aan:
- In 2020/2021 zat 80% van de jongeren tegen een burn-out aan. (Bron: AD)
- 1 op 7 jongeren heeft depressieve klachten (Bron: Trimbos)
- Dood door zelfdoding staat in de top 5 van doodsoorzaken bij jongeren. (Bron: CBS)
- 1 op de 3 jongeren heeft spijt van de studiekeuze. (Bron: EenVandaag)
- De kans is meer dan 50% dat een jongere een studie niet afmaakt. (Bron: Vereniging Hogescholen)
- Jongeren zijn pas rond hun 24e levensjaar klaar voor vragen als "wie ben ik?" en "wat wil ik doen met mijn leven?". (Bron: Universiteit Leiden)

Zo zijn er nog talloze andere bronnen te benoemen waarmee we kunnen aangeven dat het slecht gaat met de psyche van de Nederlandse scholieren, maar uiteindelijk moeten we hieruit één conclusie trekken:
Nederlandse jongeren hebben meer handvatten nodig om in de huidige maatschappij met psychische problematiek om te kunnen gaan. Hierbij is een groot nevendoel 'voorkomen is beter dan genezen'. Dan kunnen we er samen voor zorgen dat scholieren de juiste hulp krijgen voordat ze uitvallen.

Mijn idee: Een online module in de vorm van een werkmap waar middelbare scholieren concrete inzichten en handvatten krijgen die hen gaan helpen bij het omgaan met psychische problematiek, adequate doelen stellen voor hun toekomst en verschillende visies over het behalen van deze doelen. Tevens willen wij hierbij de scholieren ook helpen bij het vinden en ontwikkelen van de 'eigen ik' en scholieren onbevooroordeeld advies geven of alcohol/drugsgebruik.

Betrokken personen: Wij willen deze module ontwikkelen in samenwerking met minimaal één middelbare school en de daarbij relevante professionals; denk aan mentoren, school sociaal werkers en decanen.

Ook willen wij psychologen/psychiaters die gespecialiseerd zijn in de doelgroep jongeren betrekken bij het ontwikkelingsproces.

Daarnaast hopen wij dat uiteenlopende organisaties op het gebied van jongeren en scholieren ook een bijdrage willen leveren; denk hierbij aan de GGD, Trimbos en Contour de Twern/R-Newt

De uitdaging: Hoe motiveer je middelbare scholieren bij het nadenken over het 'eigen ik'?
Wat is de beste manier om middelbare scholieren intrinsiek te motiveren om hun eigen lange termijn geluk na te streven?
Wat zijn de meest voorkomende problematieken bij middelbare scholieren?
Hoe kunnen middelbare scholieren zich het best weerbaar maken voor deze problematieken?
Wat is de beste manier om middelbare scholieren te leren over de gevaren van en omgang met drank en drugs?
Wat zijn de beste vormen om een online werkmap vorm te geven die betrokkenheid creëert bij middelbare scholieren?
Hoeveel en hoelang moeten jongeren wekelijks bezig zijn met de verschillende onderwerpen om hier vaardiger mee te worden?
Verdere vragen zullen in het onderzoek met organisaties en experts opspelen.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden