Verantwoord Gamen

Rikke Schrauwen

Rikke Schrauwen

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: In het ontwikkeltraject
    Bedrijfsnaam: Verantwoord Gamen

Verantwoord gamen is een initiatief wat gestart is om ervoor te zorgen dat er passende hulp geleverd kan worden aan jongeren die dealen met gameproblematiek.

De drie doelgroepen die we benaderen zijn de volgende:
1. De jongeren, waarbij we presentaties faciliteren en workshops geven op gebied van verantwoord gamen. Dit om preventief te werk te kunnen gaan met de doelgroep en tegelijkertijd jongeren die problematisch gamegedrag vertonen kunnen ondersteunen naar de correcte hulp.

2. De ouders, die nu met handen in het haar zitten over wat de correcte maatstaaf is met betrekking tot gamen. Wanneer is gamen niet meer gezond? En tot in hoeverre is iets problematisch gamegedrag of gewoon een hobby? Ook met deze partij gaan we actief aan de slag door middel van een workshop voor het verstrekken van informatie. Op langere termijn willen we betrokken zijn bij bepaalde cases als mediator om de ouders te kunnen ondersteunen. Op korte termijn is het van belang om ouders in te lichten over welke gevaren er aan gamen hangen en hoe gamen gezien kan worden als talent.

3. De zorg, dit is onze grootste focus. De zorg is het vangnet van de maatschappij waarbij mensen met een probleem zich kunnen melden en hulp krijgen. In het geval van gameproblematiek is dit nog niet optimaal en daarom willen we samen met de zorg actief op zoek naar oplossigen voor deze doelgroep. Dit door middel van het verstrekken van de correcte informatie, een centraal punt maken waar vragen gesteld kunnen worden en cases objectief bekeken kunnen worden. Waarbij we de zorgvraag koppelen aan de instantie die hier het beste mee aan de slag kan, om zowel de zorgmedewerker, ouder en jongeren in zijn kracht te zetten en het probleem te verlichten / op te lossen.

Website Facebook pagina Instagram pagina

Mijn vraag

1. Zorgmedewerkers die interesse hebben om samen te werken
2. Gemeenten en instanties die gamen een onderwerp van belang vinden
3. Scholen, om al jong preventiemateriaal in te zetten
4. Esports verenigingen, om gamen als talent naar voren te laten komen
5. Ondernemers die interesse hebben om deel te worden van Verantwoord Gamen.

Ik kan helpen!

Passende zorg voor jongeren met gameproblematiek

Probleem constatering: De zorg heeft het lastig met de huidige toestroom van jongeren die problemen hebben op gebied van games op verschillende vlakken.
1. De zorg heeft geen effectieve tools en te weinig parate kennis om deze doelgroep goed te ondersteunen
2. De ouders en verzorgers van deze jongeren hebben weinig informatie of eenzijdige informatie. Daarbij kunnen de ouders en verzorgers niet bij de zorg terecht aangezien die hetzelfde probleem ervaren.
3. Jongeren met een zorgvraag of probleem krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Dit doordat beide de ouders en de zorg niet de correcte tools heeft om ze te kunnen ondersteunen, waardoor vervelende situaties kunnen ontstaan.

Mijn betrokkenheid: Als ervaringsdeskundige heb ik niet veel last gehad van mijn eigen zorgvraag. Mijn ouders daarentegen hebben jaren lang binnen de zorg rondgedwaald met de vraag hoe ze correct moeten gaan met games en waar de risico's liggen.

Daarnaast heb ik, toen het besef kwam dat het gamen een deel was van de reden dat bepaalde basis dingen in het leven niet lukte zoals school, uitgebreid gezocht naar passende zorg. Hierin heb ik uiteindelijk mijn eigen weg bewandeld en zit ondertussen op de universiteit. Deze ervaring en manier zou ik willen delen met andere jongeren, om daarnaast te kijken naar het huidige aanbod vanuit de zorg om te zien waar de kansen liggen om deze jongeren te helpen.

Mijn idee: Op dit moment organiseren we preventie workshops voor ouders en jongeren, informatie avonden en een workshop verantwoord gamen voor zorgmedewerkers.

Naast dat we als consultants te werk gaan bij voornamelijk zorgaanbieders om hen te ondersteunen en versterken, zijn we van plan om zelf aan de slag te gaan met de doelgroep en passende tools te ontwikkelen.

Betrokken personen: Actieve ondernemers van Verantwoord Gamen:
Rikke Schrauwen (Ervaringsdeskundige & Business)
Niek Diepman (Psycholoog in opleiding & Wetenschap)
Bas Leemans (Sociaal Maatschappelijk werker)

Support team:
Sidney Lehmann (Marketing & Business)
Jim Lehmann (Sport & Bewegen, Business)
Bas Vromans (Finance, Coaching & Esports)

De uitdaging: Wat kan verantwoord gamen bieden aan de zorg, ouders en jongeren om gameproblematiek te verminderen, voorkomen of verhelpen?

alle initiatieven

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden