shitAWAY

Hansvan de Rakt

Hans van de Rakt

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Initiatief zoekt team
    Bedrijfsnaam: shitAWAY

Veel jongeren ondervinden mentale problemen. Met shitAWAY bieden we een holistische oplossing waarbij jonge coaches andere jongeren uit de shit helpen als alternatief op de reguliere geneeskunde

Website Facebook pagina Instagram pagina Twitter

Mijn vraag

ik ga graag het gesprek aan met de genoemde betrokken partijen om meer inzicht te krijgen en zo het concept klaar te maken voor de start

Ik kan helpen!

jongeren die mentale problemen hebben, uit de shit helpen

Probleem constatering: 3 op de 4 jongeren ervaren stress, 1 op de 4 heeft een burn-out. Anderen hebben keuzestress en faalangst. Deze jongeren met mentale "shit" hebben geen goede opvang in de regio. De reguliere gezondheidszorg werkt met symptoombestrijding en niet met oplossingen van de oorzaak.

Mijn betrokkenheid: Enerzijds geschrokken van het hoge aantal jongeren met mentale problemen . Anderzijds dat dit een "onzichtbaar" probleem is wil ik het publiek attent maken op dit maatschappelijk probleem en hier iets aan doen

Mijn idee: - Coaching programma's van 1 dag tot 6 maanden waarbij jongeren begeleid worden om weer dingen te gaan DOEN .
- Vanuit een holistische gedachte (Body, Mind, Soul)
- Jongeren helpen jongeren, waarbij de jonge coaches zelf shit ervaring hebben en/of specifieke kennis

Betrokken personen: - Scholen met de decanen, SBL, docenten, bestuur
- werkgevers die jonge werknemers weer gezond willen laten zijn
- gemeentes en semi-overheden zoals UWV waarbij re-integratie versneld kan worden.
- zorginstanties zoals zorgverzekeraars, jeugdhulp, GGZ en huisartsen

De uitdaging: - Hoe kunnen we in contact komen met alle betrokken partners
- Dit een betaalbaar model van maken voor de cliënten
- Wat zijn de processen zodat shitAWAY op het juiste moment kan instappen .

alle initiatieven

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden