Innovatielab Veiligheid èn het kind voorop

dinsdag 4 juni 2019

Innovatielab Veiligheid èn het kind voorop

Het omdenken van mythes en zorgen over huiselijk geweld en het effect op kinderen

Dinsdag 4 juni 2019, 16.45 uur: inloop, start programma 17.00 uur. Om 21.00 uur: einde programma.
Locatie volgt, in een van de kernen van de gemeente Heusden.

Event details

Voor wie?

Op 4 juni organiseren we samen met de gemeente Heusden en de regionale Taskforce Kindermishandeling een Innovatielab over het thema Veiligheid. Deze keer niet met professionals die al van alles (kunnen) weten over bijvoorbeeld de meldcode of die al volop samenwerken met Veilig Thuis.  Dit Innovatielab willen we in gesprek met de mensen voor wie het meedenken over veiligheid misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Maar die in hun contacten met ouders, jongeren en kinderen er wel mee in aanraking kunnen komen. Denk aan de tandarts, logopedist, verloskundige, de sporttrainer, de werkgever, et cetera. Daarnaast zijn jongeren welkom mee te denken.

Wat een innovatielab over veiligheid?

Tijdens een Innovatielab is bedoeld om een bepaald vraagstuk te verkennen: deze avond is het thema huiselijk geweld en de effecten op kinderen. De veiligheid en ontwikkeling van kinderen vinden we allemaal belangrijk, dat is helder. Maar die veiligheid stellen we toch niet altijd voorop, blijkt uit der praktijk van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij huiselijk geweld denk je mogelijk vooral aan zichtbaar geweld. Maar wist je dat verbaal geweld, dus extreme ruzies e.d. ook vormen van huiselijk geweld zijn? En helaas krijgen met het toenemende aantal conflictscheidingen steeds meer ouders en kinderen hiermee te maken. 

Huiselijk geweld komt meer voor dan we denken. Ook gaat het vaak van generatie op generatie over; mensen die het als kind meemaakten, krijgen er als volwassene ook weer mee te maken. als slachtoffer, maar soms ook aan de andere kant, uit onmacht om het patroon te doorbreken. De cirkel van huiselijk geweld doorbreken begint met voorkomen dat kinderen ermee te maken hebben. En het begint met mensen die zien dat er iets aan de hand is en die het verschil durven maken. Hoe vorm je met elkaar een zorgzame samenleving waarin we elkaar zien, zorgen delen en in actie komen? Zodat we de veiligheid en ontwikkeling van kinderen echt voorop stellen.

Mythes omdraaien

In het Innovatielab willen we mythes omdraaien, het gesprek voeren over wat er tegenover kan staan. Hardnekkige mythes zijn bijvoorbeeld: 

- privacy: "Mag en kan ik wel iets doen?"

- relatie: "Ik maak het alleen maar erger door iets te doen, het contact met ouders en kind verlies ik dan"

- onzekerheid: "Ik zie het vast verkeerd"

- onbekendheid: "Iets doen is toch de taak van een ander, niet van mij, er wordt toch al iets aan gedaan?", maar ook: ‘’Wat is nu eigenlijk de rol van Veilig Thuis?’’

In het Innovatielab bespreken we hoe we deze mythes kunnen omdenken en wat mensen een volgende keer zelf kunnen ondernemen om het verschil te maken.

Ervaringsverhalen

We maken voor dit Innovatielab gebruik van ervaringsverhalen, een dialoog van een gespreksleider met mensen die te kampen hebben gehad met geweld en het effect daarvan op gezin en kinderen. 

Aanmelden

Aanmelden voor het Innovatielab van 4 juni kan via , o.v.v. Innovatielab Heusden. Heeft u vragen? Bel dan naar Vivian Jacobs, 06 417 236 29 of stuur een mail naar het genoemde mailadres. Meld je aan vóór 1 juni 2019.

Het Innovatielab is een coproductie van het Innovatienetwerk Jeugd (INJ), de Taskforce Kindermishandeling en gemeente Heusden. 

Tijd & Locatie

Dinsdag 4 juni 2019
16.45 uur: inloop, start programma 17.00 uur
21.00 uur: einde programma.

Locatie volgt, in een van de kernen van de gemeente Heusden.

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden