Innovatielab Veiligheid èn het kind voorop

dinsdag 4 juni 2019

Innovatielab Veiligheid èn het kind voorop

Dinsdag 4 juni 2019 organiseren de gemeente Heusden, het Innovatienetwerk Jeugd en de Taskforce kindermishandeling Hart van Brabant in Oudheusden dit Innovatielab over veiligheid en het kind voorop: hoe kun jij het verschil maken bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Agenda Inschrijven

Event details

Waarom dit Innovatielab?

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen meer voor dan we denken. Alleen al in de gemeenteHeusden werd in 2017 89 keer een melding gedaan waarbij sprake was van een vermoeden van kindermishandeling. Daar zijn dus meer dan 89 kinderen bij betrokken. Dit geweld willen we stoppen en voorkomen! Dat begint met mensen die zien dat er iets aan de hand is en die het verschil durven maken. Hoe doe je dat? Hoe vormen we met elkaar een zorgzame samenleving waarin we elkaar zien, zorgen delen en in actie komen? Zodat we de veiligheid en ontwikkeling van kinderen echt voorop stellen.

Mythes omdraaien met ervaringsverhalen

Op dinsdag 4 juni willen we dit vraagstuk graag samen verkennen. In een Innovatielab
willen we mythes omdraaien en misverstanden wegnemen. We gaan in gesprek over wat
er tegenover kan staan. Hoe kunnen we het omdenken? En wat kun je een volgende keer zelfondernemen? Dat doen we met ervaringsverhalen. Gespreksleider Klaas Burgers praat met mensen die te maken hebben gehad met geweld en hun ervaringen willen delen.

Voor wie?

Tijdens het Innovatielab Veiligheid èn het kind voorop in Oudheusden willen we in gesprek met mensen voor wie het meedenken over veiligheid misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Maar die in hun contacten met ouders, jongeren en kinderen er wel mee in aanraking kunnen komen. Denk aan detandarts, logopedist, verloskundige, de sporttrainer, de werkgever, et cetera. Daarnaast zijn jongeren van harte welkom mee te denken. Deze keer gaat het niet om professionals die al van alles (kunnen) weten over bijvoorbeeld de meldcode of die al volop samenwerken met Veilig Thuis.

Aanmelden voor het Innovatielab van 4 juni kan via ,o.v.v. Innovatielab Heusden. Heeft u vragen? Bel dan naar Ilse van Mierlo, 06 54 34 50 66 ofstuur een mail naar . Meld je aan vóór 1 juni 2019.

Tijd & Locatie

Om 16.45 uur start de inloop, start programma 17.00 uur, einde 21.00 uur
Locatie: Wijkwinkel Bijeen, Kasteellaan 23, Oudheusden

Inschrijven

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden