Pitchsessies

Heb jij een goed idee? Ben jij er klaar voor om jouw idee te delen en om steun te vragen bij het innovatienetwerk?

Download & bekijk:

Flyer "Je initiatief"

Vier keer per jaar vinden er pitchsessies plaats. Iedereen kan in deze sessies zijn vernieuwende idee voorleggen aan het innovatienetwerk. Het innovatienetwerk wordt op dat moment gevormd door het aanwezige publiek. Het publiek vult bij elke pitch een stemkaart in, waarop ze ook tips of contactgegevens kunnen delen. Naast het publiek brengt ook een jongerenjury en een veldjury haar stem uit. In totaal gaat het dus om drie stemmen (publiek geldt voor één stem). Bij twee stemmen of meer kun je voor de verdere ontwikkeling van jouw idee gebruik maken van ondersteuning en een aanjaagsubsidie, je neemt vanaf dat moment deel aan de leergemeenschap van initiatiefnemers. Geïnteresseerd in wat voor ideeën er al gepitched zijn? Kijk dan bij deelnemers en lees bij deelname traject over hoe jouw idee binnen het innovatienetwerk ondersteund kan worden om uit te groeien tot een duurzame onderneming.  

Het innovatienetwerk heeft met het pitchen als doel om nieuwe en kansrijke initiatieven te versnellen en te versterken. We zetten hiervoor de Probeer & Leeraanpak in. Met deze aanpak maak je geen uitgebreid plan, of doe je geen groot onderzoek, maar ga je direct met je team aan de slag om je idee in en met de praktijk te ontwikkelen. Lees meer over de werkwijze van het pitchen en de ondersteuning in de flyer. 

Wil jij een pitch bijwonen en meestemmen? Kijk dan bij de agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst. Heb jij een innovatief idee en wil je dit idee pitchen? Klik dan hieronder.

Ik heb een idee!

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden